Kiên Định Trong Đức Tin

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28)

Với Chúa Dấn Thân

“Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước…” (Mt 14,22)

Chạnh Lòng Thương

Hãy cho đi, hãy sẻ chia những gì mình có thể, nhưng đừng làm như thể đó là lòng tốt của tôi, mà hãy làm với Chúa. Chúa ơi, sự ít ỏi của con chỉ có thế, nhưng đó là chất liệu tốt để Chúa...

Hạt Ngọc Nước Trời

Con người ta ai cũng mong được về Thiên Đàng sau cuộc đời dương thế, nơi đó chúng ta được cùng Thiên Chúa sống hạnh phúc. Vậy thì nước Trời ở đâu và ta phải tìm kiếm thế nào cho được hạnh phúc Nước Trời?

Là Lúa Hay Cỏ Lùng ?

« Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’. » (Mt 13,30)

Đón Nhận Lời...

Mưa từ trời rơi xuống, không trở lên trời nhưng thấm xuống đất làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh hoa trái. Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra cũng không trở về với Thiên Chúa nếu chưa sinh hoa kết quả.

Hiền Hậu Và Khiêm Nhường

Hiền hậu của một vị Thiên Chúa không phải là nhu mì im lặng trước sự dữ, những sai trái, giả dối… mà là Ngài lên tiếng thay đổi họ bằng chính trực và công minh.

Trọn Vẹn Trong Tình Yêu

Chỉ có những người vì tình yêu mới can đảm cho đi những gì quý giá nhất đó là cả mạng sống của mình. Nhờ sự sẵn sàng chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc thực sự.

Lòng Kính Sợ Thiên Chúa Tình Yêu

Chỉ có tình yêu đích thực mới mang lại cho ta một hạnh phúc đích thực. Chỉ có Tình yêu đích thực mới là tòa án cho chúng ta đáng kính sợ.

Của Ăn Đích Thực

Của ăn vật chất khi vào trong con người thì biến thành thịt máu chúng ta, còn của ăn Thiêng Liêng mà Chúa Giê-su ban tặng lại biến đổi chúng ta nên giống như Ngài.

AGAPÊ – Thiên Chúa Tình Yêu

Tình yêu Thiên Chúa giúp ta luôn biết đem lại hạnh phúc cho người khác, nhờ đó ta có được hạnh phúc thật.

Sức Sống Thần Linh

Trong tình yêu với con người, Thiên Chúa ban đã ban cho họ sự tự do để có khả năng chọn lựa tốt xấu. Vậy ta có thể hỏi : nếu có sức sống Thần linh trong ta sao còn sự ác ?

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Sự Thật mà Thiên Chúa đặt để trong tôi có được lớn lên, được trưởng thành trong cách hành xử của tôi không?

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống…”

Mối Tình Chủ Chiên

Mối tình Chủ - Chiên khởi đi từ sự chăm sóc của chủ với đàn chiên của mình.

Chúa Luôn Hiện Diện

Chúa vẫn bên con dù đời con khó nghèo, dù tình con hèn yếu và dù cho đời con đắng cay thì Ngài đang dẫn con vượt qua cuộc đời đầy nghi nan với tình yêu không bờ bến. Dù cho con có như thế...

Chúa Đã Sống Lại- Alleluia !!!

“Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin…”

Kìa Đức Vua Của Ngươi Đang Đến

« Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa… » (Mt 21,1-11)

« Thưa Thầy, nặng mùi rồi… ! »

Có thể chúng ta cần lặng lòng, chiêm ngưỡng như Mẹ Maria trước mọi biến cố để nghe được tiếng nói của Chúa và để sống theo sự hướng dẫn của Ngài.