Thứ Năm Tuần XIV TN

Thứ Tư Tuần XIV TN

Thứ Ba Tuần XIV TN

Thứ Hai Tuần XIV TN

Học Hỏi Để Tăng Trưởng Trong Đời Sống Cầu Nguyện

Ân sủng và tình yêu Chúa dành cho mỗi người là giúp con người biết đáp trả lại với Thiên Chúa bằng một Đức Tin trung kiên.

Thứ Bảy Tuần XIV TN

Thứ Năm Tuần XIII TN

Thiên Chúa Là Tình Yêu

Hình ảnh con nai chạy thật nhanh về nguồn nước vì nơi đó nó sẽ được bảo toàn tính mạng thì mỗi ngày tôi cũng cần chạy về với Chúa để được sống.

Thứ Bảy Tuần XII TN

Thứ Sáu Tuần XII TN

Thứ Năm Tuần XII TN

Thứ Tư Tuần XII TN

Thứ Hai Tuần XII TN

Thứ Bảy Tuần XI TN

Thứ Ba Tuần XI TN

Thứ Hai Tuần XI TN

Người Dâng Hiến Cho Chúa Có Cần Làm Đẹp

chỉ có người nào thấy được Đấng mình theo đuổi, người ấy mới dám theo Đấng ấy tới cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh từ bỏ

Thứ Bảy Tuần X TN

Thứ Sáu Tuần X TN

Một Thất Bại Tuyệt Vời

chúng ta cố gắng chiến đấu để cuộc sống của mình xa cuộc sống người khác, cho đến một ngày, nếu chúng ta có đủ may mắn để bị đánh bại, chúng ta bắt đầu cầu xin người khác giữ lấy chúng ta.