Tiếng Vâng Trong Cuộc Đời

Tiếng Vâng với Thiên Chúa trong hành trình sống của chúng ta xuyên qua mọi biến cố cuộc đời, nơi đó ta nhận ra được tình yêu của Chúa cho dù nó thật sự phi lý. Phi lý như sự mất trắng của ông...

Thực Thi Ý Chúa

Lời mời gọi làm vườn nho cho Chúa vẫn luôn vang vọng cho chúng ta hôm nay. Vườn nho sẽ sinh nhiều hoa trái nếu mỗi chúng ta là những người thợ siêng năng và luôn biết làm việc vì lòng yêu mến.

Công Bình Của Thiên Chúa Là Tình Thương

Nếu ta biết nhìn anh em mình với lòng yêu mến, ắt hẳn ta sẽ nhận ra tình thương của Chúa nơi người anh em để ta Tin yêu Chúa hơn và đó chính là phẩm chất sống của con người.

Tha Thứ Để Yêu Thương

Yêu thương là đón lấy, là tha thứ xóa đi những hiềm khích, hiểu lầm để đem lại niềm vui cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Sửa Lỗi Trong Yêu Thương

Mỗi chúng ta có biết phản tỉnh để nhận ra mình đang cần được thay đổi và chữa lành không ? Xin Chúa chúng con biết nhận ra cơ hội Chúa cho để thay đổi đời sống cho nên tốt lành.

Tôi là nữ tì của Chúa (22.8.2020– Thứ Bảy - Đức Maria Nữ vương)

Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và hỏi ý như Maria xưa. Ngài cũng cần từng người chúng ta để cứu độ cả nhân loại...

Kiên Định Trong Đức Tin

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28)

Với Chúa Dấn Thân

“Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước…” (Mt 14,22)

Chạnh Lòng Thương

Hãy cho đi, hãy sẻ chia những gì mình có thể, nhưng đừng làm như thể đó là lòng tốt của tôi, mà hãy làm với Chúa. Chúa ơi, sự ít ỏi của con chỉ có thế, nhưng đó là chất liệu tốt để Chúa...

Hạt Ngọc Nước Trời

Con người ta ai cũng mong được về Thiên Đàng sau cuộc đời dương thế, nơi đó chúng ta được cùng Thiên Chúa sống hạnh phúc. Vậy thì nước Trời ở đâu và ta phải tìm kiếm thế nào cho được hạnh phúc Nước Trời?

Là Lúa Hay Cỏ Lùng ?

« Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’. » (Mt 13,30)

Đón Nhận Lời...

Mưa từ trời rơi xuống, không trở lên trời nhưng thấm xuống đất làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh hoa trái. Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra cũng không trở về với Thiên Chúa nếu chưa sinh hoa kết quả.

Hiền Hậu Và Khiêm Nhường

Hiền hậu của một vị Thiên Chúa không phải là nhu mì im lặng trước sự dữ, những sai trái, giả dối… mà là Ngài lên tiếng thay đổi họ bằng chính trực và công minh.

Trọn Vẹn Trong Tình Yêu

Chỉ có những người vì tình yêu mới can đảm cho đi những gì quý giá nhất đó là cả mạng sống của mình. Nhờ sự sẵn sàng chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc thực sự.

Lòng Kính Sợ Thiên Chúa Tình Yêu

Chỉ có tình yêu đích thực mới mang lại cho ta một hạnh phúc đích thực. Chỉ có Tình yêu đích thực mới là tòa án cho chúng ta đáng kính sợ.

Của Ăn Đích Thực

Của ăn vật chất khi vào trong con người thì biến thành thịt máu chúng ta, còn của ăn Thiêng Liêng mà Chúa Giê-su ban tặng lại biến đổi chúng ta nên giống như Ngài.

AGAPÊ – Thiên Chúa Tình Yêu

Tình yêu Thiên Chúa giúp ta luôn biết đem lại hạnh phúc cho người khác, nhờ đó ta có được hạnh phúc thật.

Sức Sống Thần Linh

Trong tình yêu với con người, Thiên Chúa ban đã ban cho họ sự tự do để có khả năng chọn lựa tốt xấu. Vậy ta có thể hỏi : nếu có sức sống Thần linh trong ta sao còn sự ác ?

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Sự Thật mà Thiên Chúa đặt để trong tôi có được lớn lên, được trưởng thành trong cách hành xử của tôi không?