Tin mới nhất
Hội Dòng
Phim tài liệu - một vài hoạt động của anh em Phan sinh

Đây là bộ phim tài liệu ngắn, được anh em Phan sinh Việt Nam thực hiện theo yêu cầu của văn phòng Trung ương Dòng... Ngoài ra, trong TTN 2015...

Tỉnh Dòng
Chia sẻ của các em Tân Tiền Tập Sinh

Chiều ngày 28.6.2015 chúng em chính thức gia nhập Tiền tập Viện, cảm nhận thật vui, trong tâm hồn tràn đầy sức sống. Chúng em rất hạnh phúc, vui sướng...

Tài liệu
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - B

...mỗi người cứ cố gắng thể hiện lòng quảng đại của mình, phần còn lại Chúa sẽ làm tiếp, nghĩa là lòng quảng đại sẽ kéo thêm lòng quảng đại;...

Tin tức