Hội Dòng

Tỉnh Dòng

Video Clip

Việc Đào Tạo

Tài liệu

Tin tức

Hội Nghị Thường Niên Hội Đồng Giám Mục Kỳ I/2024: Ngày I

Trong 4 phiên họp của ngày đầu tiên, Hội nghị đã lắng nghe Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trình bày tổng hợp kết quả tiến trình Hiệp Hành của 27 giáo phận để chuẩn bị đúc kết cho Synod...

Hoạt động XH FMM