Hội Dòng

“Nuôi Dạy Một Đứa Trẻ Nghĩa Là Bảo Đảm Tương Lai Cho Trẻ”

Trường Mẫu Giáo Thánh Gioan Phaolô II được đặt tại tỉnh Lunda Sul, ở Saurimo, thủ đô của quận Lunda phía Đông Bắc nước Angola. Trường này chủ yếu thuộc về nhóm dân Kioco, nhóm này vào thế kỷ 17...

Tỉnh Dòng

Video Clip

Việc Đào Tạo

Tài liệu

Thế Nào Là Thuộc Về Thiên Chúa ?

Để thuộc về Chúa, chúng ta chỉ cần lãnh bí tích Thánh Tẩy hay chúng ta cần tin Chúa ? Để thực sự thuộc trọn về Chúa, ta chỉ cần có đức tin hay là sống đức tin ?...

Tin tức

Hoạt động XH FMM

Khởi Đầu Mới

Các em Mái ấm Khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa bắt đầu một khởi đầu mới đầu năng lực và niềm hi vọng. Một năm học mới mở ra với nhiều ước mơ và nỗ lực của từng mỗi em.