Tin mới nhất
Hội Dòng
Phim tài liệu - một vài hoạt động của anh em Phan sinh

Đây là bộ phim tài liệu ngắn, được anh em Phan sinh Việt Nam thực hiện theo yêu cầu của văn phòng Trung ương Dòng... Ngoài ra, trong TTN 2015...

Tài liệu
Các bài suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên B (Mc 7,31-37)

Tất cả chúng ta sẽ trở thành những người câm điếc nếu chúng ta không biết thành tâm đón nhận Tin Mừng để đem ra thực hành trong cuộc sống...