Tin mới nhất
Hội Dòng
Kinh Nghiệm Gom Ve Chai

Một ngày cùng Chúa rảo quanh đường làng, vào thăm từng mỗi gia đình đã để lại trong tôi nhiều ý nghĩa. Khi tôi dám đi ra, để cho Chúa...

Tài liệu
ĐTC Phanxicô: Kitô hữu không tin vào "số phận" nhưng vào ơn cứu độ từ Thiên Chúa

Thiên Chúa tìm kiếm và cứu chuộc mỗi người chúng ta. Đây chính là thánh ý Thiên Chúa, điều chúng ta cầu xin cho được thực hiện. Đâu là thánh...

Tin tức
ĐTC tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak

ĐTC mời gọi các vị đại diện dân cư ở Tiệp và Slovak giúp dân chúng tái khám phá mối liên hệ mật thiết giữa Tin Mừng và căn tính...