Hội Dòng

Peru - “Hãy Cho Họ Ăn”

Chấp nhận yêu cầu quả là một thách thức, phải chọn một tình huống thật không dễ dàng gì, vì điều kiện nhà ở nơi các chị em sẽ sống thì chỉ tạm bợ, bấp bênh, và vì môi trường...

Tỉnh Dòng

Để Hoàn Tất Công Trình Của Chúa Cha...

“Là Phan Sinh luôn nói xin vâng, tiếng kêu mời Chúa là Tình Yêu; là niềm tin ta đã tái sinh, ra đi làm chứng cho Tinh Yêu.”

Video Clip

Việc Đào Tạo

Tài liệu

Chạnh Lòng Thương

Hãy cho đi, hãy sẻ chia những gì mình có thể, nhưng đừng làm như thể đó là lòng tốt của tôi, mà hãy làm với Chúa. Chúa ơi, sự ít ỏi của con chỉ có thế, nhưng đó là...

Tin tức

Hoạt động XH FMM

Mái Ấm Khiếm Thị Huynh Đệ Như Nghĩa: Tổng Kết Năm Học

Buổi tổng kết năm nay diễn ra trong bầu khí ấm cúng, là một kỷ niệm đẹp để khép lại một năm học đáng nhớ của các em.