Tin mới nhất
Hội Dòng
LÊN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ MỚI

Đại dịch Ebola đang đe dọa sinh mạng nhiều người và có nguy cơ lan rộng trên thế giới. Soeur Mary Anne Williamson của chúng ta là một bác sĩ,...

Tỉnh Dòng
Thư của chị Hoài Trâm từ Ireland

Kính thăm chị Lý và tất cả các chi. Trước tiên, em xin cám ơn chị Lý rất...rất... nhiều vìa đã nhớ đến chúng em ở ngoài biên thùy....