Hội Dòng

Tỉnh Dòng

Sai Đi – Đón Tiếp

Tất cả chị em đều được sai đi, khi tuyên khấn vĩnh viễn, do Bề Trên Tổng Quyền, nên luôn sẵn sàng rời bỏ quê hương mình cũng như ở lại để đáp ứng các nhu cầu của công cuộc...

Video Clip

Việc Đào Tạo

Con Là Đứa Nào Vậy?

Trong khoảng lặng nó thầm nghĩ hay mình là một cái gì chưa ai nghĩ ra, chưa một lần được công bố.

Tài liệu

Tin tức

Khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X

Đức Thánh Cha khẳng định rằng mỗi gia đình có một sứ mạng trên thế giới và mời gọi họ cùng nhau bước đi, tiến bước để thay đổi thế giới.

Hoạt động XH FMM