Hơi Thở Của Thiên Chúa

“Nói xong, Người thổi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...” (Ga 20, 22).

Quê Hương Đích Thực

“Anh em hãy đi và làm muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28: 19)

Điều Răn Của Chúa

“Ai tuân giữ các điều răn của Thầy, người đó mới là kẻ yêu mến thầy” (Ga 14: 21)

Tin Nơi Ngài

Lề Luật Và Sự Tự Do

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê và lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”(Mt: 5,17)

Điều Kỳ Diệu Của Ngôi Sao Dẫn Đường

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. (Mt 2, 2b)

Đợi Chờ Chúa Đến

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến…

Từ Bỏ Và Bước Theo

“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9: 24 b)

Cho Đi Vui Để Sống

Trồng một nụ hoa cho thế giới thêm đẹp xinh, tặng nụ cười tươi cho thế giới thêm hòa bình.

Nhận Lãnh Và Cho Đi

Khung trời yêu thương chỉ có thể diễn ra trong quy luật trao tặng chứ không phải trao đổi.

Tình Yêu Trao Ban

“Ai là là người thân cận của tôi ?“ (Lc 10: 29 b)

Xin Cho Con Theo

LẮNG NGHE và TIN THEO

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng được sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi”(Ga 10: 27-28)

Tin Để Yêu Hơn

Con Đường Tình Yêu

“Đức Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người,” (Pl 2: 6-7)

Hạnh Phúc Khi Trở Về

Sống Cho Tình Yêu

Để yêu thương anh chị em mình chúng ta cần có khả năng kiểm điểm chính mình. Đó là khả năng đón nhận những lầm lỗi và sửa sai những khuyết điểm. Trước mặt Thiên Chúa chúng ta cũng mong được Thiên Chúa phán xét...

Sống Nghèo

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có” (Lc 6: 20,24)

Rao Truyền Lời Chúa

Hành Trình Tìm Chúa

« Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình ». (Mt 2,12)