Tổng Tu Nghị ngày 05.10: Ngày tự do!!!

Tổng Tu Nghị ngày 04.10: Lễ Cha Thánh Phanxicô

Sáng nay các tu nghị viên được tự do. Chúng tôi thật vui mừng được tham dự thánh lễ ở Ara Coeli.

Tổng Tu Nghị ngày 03.10: Bầu cử các chị Tổng cố vấn (tiếp theo)

6 CHỊ TỔNG CỐ VẤN NHIỆM KỲ 2014-2020

Vào buổi chiều ngày 03/10/2014, vọng lễ Cha thánh Phanxicô, chúng ta đã có 6 chị Tổng cố vấn cho nhiệm kỳ tới. Trong đó có 3 chị cũ tái nhiệm và 3 chị mới...

Tổng Tu Nghị 2014: Thánh Lễ Tạ Ơn Cho Chị Suzanne và chị Françoise

"Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa;Tôi nhắc lại vui lên anh em!" (Phil 4, 4). Những lời này trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philipphê dẫn nhập vào thánh lễ tạ ơn lúc 3g chiều ngày mồng một tháng mười...

Tổng Tu Nghị 2014: Hội Dòng đã có Tân Bề Trên Tổng Quyền

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, Và cắt cử anh em để anh em ra đi, Và sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” Ga 15,16

Tân Bề Trên Tổng Quyền FMM: Sr. Françoise Massy, fmm

Ngày 01/10/2014 chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho việc bầu Tân Bề Trên Tổng Quyền... Và BTTQ mới của Hội Dòng là Sr. Françoise Massy, fmm; hiện đang là BTGT của TD France - Switzerland. Chúc Mừng Soeur...

Tổng tu nghị ngày 28.09.2014: thời gian biện biệt để bầu cử Bề trên Tổng quyền và sáu tổng cố vấn

Lạy Thánh Linh Sáng Tạo xin hãy đến!«Tổng Tu Nghị bầu cử Bề trên Tổng quyền và sáu tổng cố vấn.Cha Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn chủ tọa cuộc bầu cử Bề trên Tổng quyền; Bề trên Tổng quyền chủ tọa...

Tổng Tu Nghị ngày 25,26 và 27 tháng 9: Chúng ta chỉ có một cuộc sống

"Chúng ta chỉ có một cuộc sống và Thiên Chúa muốn chúng ta phải được bình an Trong hành trình mà Thần Khí đang hướng dẫn chúng ta.” (Báo cáo của Sr. Sue 2.2.6)

Tổng tu nghị ngày 23.09.2014: Tiếp tục suy nghĩ về Hiến Pháp...

Tổng Tu Nghị 2014 của DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ được khai mạc vào ngày 08.09.2014. Hôm nay, ngày 23.09.2014, các Tu nghị viên tiếp tục suy tư về Hiến pháp của Hội dòng. Chúa Thánh Thần vẫn đang làm việc...

Ngày 22, 23 và 24 tháng 09: Tổng Tu Nghị tiếp tục và Thánh Thần vẫn làm việc

Hiến Pháp.Một tuần làm việc mới bắt đầu với Hiến Pháp. Trong việc chuẩn bị xa, bề trên Tổng Quyền và ban Tổng Cố Vấn đã đề nghị cho các tỉnh dòng, việc sửa đổi một số điều khoản trong Hiến Pháp.

Tổng tu nghị ngày 18-20/ 09/ 2014: Suy tư về việc tái cơ cấu

"'Ôm choàng lấy thay đổi với Thánh Phanxicô Và Mẹ Marie de La Passion để hướng đến sự tự do của con tim’.Thần Khí chuyển động trong cuộc sống và tạo vật, không ngừng thay đổi và canh tân...Chúng ta có đủ can đảm ôm choàng...

Thư chị Giám tỉnh Anne Marie Trần Thị Lý từ Roma

Tổng tu nghị của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vẫn đang diễn ra tại Via Giusti, Roma dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. Dưới đây là những nội dung của TTN 2014 được chị Giám tỉnh Anna Marie Trần Thị Lý tóm...

Tổng tu nghị ngày 17.09.2014: Báo cáo Truyền thông và Văn phòng lịch sử

Hôm nay là ngày lễ Cha Thánh Phanxicô được in Năm Dấu. Khởi đầu ngày mới bằng giờ kinh phụng vụ sáng và Thánh lễ tiếng Tây Ban Nha trong nhà thờ lớn.

Tổng tu nghị ngày 15 - 16/09/2014: Báo cáo tài chính

Sau khi lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ trên báo cáo của Sr. Sue, ngày hôm qua và hôm nay các tu nghị viên tập trung vào báo cáo tài chánh trong sáu năm vừa qua.

Tổng tu nghị ngày 12 - 13/2014: Tường thuật của Bề trên Tổng quyền

Ngày 12 và 13 được dành để cho Bề Trên Tổng Quyền tường thuật lại hành trình của Hội Dòng trong 6 năm vừa qua. Tài liệu này cho chúng ta một cái nhìn khách quan và thực tế về tình hình của Thế Giới,...

Tổng tu nghị ngày 11/09/2014: Tìm hiểu nhau

Hôm nay 11 tháng 9, chúng tôi hiệp thông với những người dân Hoa Kỳ cầu nguyện các nạn nhân của cuộc tấn công vào Tòa Tháp Đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới. Chúng tôi cũng được mời gọi liên đới với các...

​Diễn văn khai mạc TỔNG TU NGHỊ 2014

Ngày 8 tháng 9 năm 2014.Chị em quý mến: cầu chúc bình an đến với mỗi chị em. Cuối cùng ngày chở đợi hôm nay đã đến, ngày 8 tháng 9 năm 2014, ngày bắt đầu của TTN thứ 18 của Hội Dòng PSTSDM, với chủ...

Tổng Tu Nghị ngày 10/09/2014: "Chính chị đất của chúng ta đang khóc”

Phần cầu nguyện dẫn nhập của buổi sáng hôm nay đã điểm lại lại những biến cố đau thương đánh dấu thời sự của những ngày qua, Các Tu Nghị viên đã cầu nguyện cho 3 chị em Thừa Sai Dòng Xavériennes Italiennes bị...

Tổng tu nghị ngày 09/09/2014: Giấc mơ của thánh Phanxicô

Ngày hôm nay, ngày 09/09/2014, bắt đầu với giờ kinh sáng trong nhà nguyện lớn, tiếp theo sau là thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha do Cha Tổng Cố Vấn Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm. Vào lúc 9giờ, Hội Nghị bắt đầu...