Ngày bế mạc Tổng Tu Nghị OFM 2015

Tổng tu nghị OFM kéo dài một tháng (từ ngày 10/5- đến ngày 7/6). Trước ngày bế mạc, chúng tôi phải hoàn tất một danh sách dài những đề xuất đã được Ủy ban Tổng hợp các Đề xuất đệ trình (tổng cộng là 26). Đã có vài lúc lộn xộn – có lúc do trục trặc các thiết bị bầu cử bằng điện tử, lúc thì do cách diễn đạt khác nhau trong việc chuyển dịch sang Tiếng Anh, Tây Ban Nha và Tiếng Ý. Nhưng dù sao, chúng tôi đã xoay sở được để hoàn thành công việc đã đưa ra. Chúng tôi cũng bỏ phiếu quyết định về cách thức chi trả cho các khoản chi phí của Tổng Tu nghị. Anh em đã chọn cách thức tối ưu thể hiện tình liên đới anh em chúng ta với nhau.

Ngày bế mạc Tổng Tu Nghị OFM 2015

Đúng như dự định, ngày cuối cùng của Tổng Tu nghị chúng tôi dành để xử lý những kết luận, đánh giá và lời cám ơn mọi người.

Trong suốt buổi sáng, tất cả các đề xuất mà không nhận được 2/3 số phiếu trong lần bỏ phiếu thứ nhất, đã được bầu lại một lần nữa để giữ lại hay bỏ đi một cách dứt khoát. Văn kiện Chung kết của Tổng Tu nghị đã được đệ trình và được chấp nhận với một số đề nghị chỉnh sửa nhỏ; Hội đồng Dòng sẽ chịu trách nhiệm giám sát công việc biên soạn và hiệu đính lần cuối cho Văn kiện Chung kết này.

Một số lần biểu quyết khác cũng được diễn ra, chẳng hạn như việc biểu quyết bắt buộc về hạn mức chi tiêu được phép của Tổng Phục vụ, nhưng có lẽ sự chuẩn nhận quan trọng nhất là việc công bố tình liên đới với những anh em khác đang hiện diện trên các vùng, miền khác nhau của thế giới, đang sống theo lối sống Phúc Âm trong những hoàn cảnh bị bách hại, gặp khó khăn và nguy hiểm.

Sau đó bản câu hỏi lượng giá được phát cho tất cả các thành viên của Tổng Tu nghị để họ có thể bày tỏ quan điểm của họ về công việc chuẩn bị, khâu tổ chức, địa điểm và phòng ốc, phương pháp làm việc, và vân vân..

Ngoài việc lượng giá, điều chắc chắn là có nhiều người muốn nói lên lời cảm ơn về những kinh nghiệm đặc biệt của Tổng Tu nghị này. Thánh lễ bế mạc tại Portiuncula là một cơ hội cuối cùng để chúng ta cám ơn Thiên Chúa vì anh em có thời gian làm việc chung với nhau. Anh Micheal Perry, Tổng Phục vụ nhắc lại chủ đề trọng tâm của Tổng Tu nghị, mời gọi tất cả anh em sống như những người có niềm tin chân chính để trở nên những anh em và những người hèn mọn đích thực.  Phó thác Hội dòng chúng ta cho cho Đức Mẹ và anh ấy cầu xin Đức Mẹ trợ giúp anh em chúng ta tự nói lên lời “Xin Vâng” trước những hoàn cảnh cấp thiết – hơn bao giờ hết – làm cho Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô được đón nhận trong thế giới của chúng ta.

Cơ hội thứ hai dành cho việc nói lên lòng cám ơn được diễn ra trong suốt phiên họp cuối cùng. Chúng ta cám ơn Chúa và phó thác vào sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria, giờ đây là thời gian để chúng ta cám ơn mọi người: cám ơn các thành viên của Tổng Tu nghị, các anh em giữ những chức vụ trong các văn phòng, các kỹ thuật viên, anh em trong cộng đoàn Portiuncula, nhân viên của Trung tâm Hội nghị Domus Pacis mà đã đón tiếp chúng tôi và tất cả những ai làm việc vất vả vì chúng tôi. Cám ơn tất cả những ai đã góp phần làm cho những ngày Tu nghị được diễn ra suông sẻ và tình huynh đệ của chúng ta thêm sâu sắc. Đó là những ngày đầy tràn hy vọng và đầy tràn niềm vui!

Xin gửi đến tất cả mọi người, gồm tất cả những ai đã và đang theo dõi trên trang web này lời: Cám ơn!