HOÀNG HẬU CÁC CỘNG ĐOÀN Ở TRUNG ƯƠNG

Việc cử hành Thánh lễ thật đẹp tại Grotta, vào dịp 139 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Dòng, đã nối dài bởi một bữa tiệc buổi trưa mừng ngày lễ hội, một giờ giải trí chung thật tuyệt vời và giờ Thờ Phượng Thánh Thể chiều. Trong thời gian vui chơi giải trí theo truyền thống của Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, chúng tôi đã rút thăm để chọn các Hoàng Hậu cho các cộng đoàn.

HOÀNG HẬU CÁC CỘNG ĐOÀN Ở TRUNG ƯƠNG

Ngày 06 tháng giêng năm 2016, hai cộng đoàn làm thành nhà Tổng Quyền (nhà St. Helen của Via Giusti và nhà St. Rose của Grottaferrata) và cộng đoàn nhà tập tổ chức chung với nhau tại Grotta, 139 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Dòng của chúng ta, trong bầu khí của lời ngợi khen cảm tạ, của niềm vui và chia sẻ huynh đệ.

Việc cử hành Thánh lễ thật đẹp đã nối dài bởi một bữa tiệc buổi trưa mừng ngày lễ hội, một giờ giải trí chung thật tuyệt vời và giờ Thờ Phượng Thánh Thể chiều. Trong thời gian vui chơi giải trí theo truyền thống của Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, chúng tôi đã rút thăm để chọn các Hoàng Hậu cho các cộng đoàn.

Sau khi có Hoàng Hậu, chúng tôi vui mừng trang điểm cho mỗi Hoàng Hậu thật lộng lẫy trước khi các Hoàng Hậu đón nhận Chúa Giêsu Hài Đồng từ các Cựu Hoàng Hậu.

Và tất cả chúng tôi đã rút thăm để nhận được tên của các vị thánh bảo trợ trong năm và tên của đất nước cùng với Tỉnh Dòng mà chúng tôi phải cầu nguyện suốt năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh chia sẻ với chị em về ngày vui rất có ý nghĩa này...