HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN

Các chị em đến từ các nước khác nhau và có những sứ vụ khác nhau, sẽ có cơ hội đến thăm các nơi khác nhau ở Ý: Rome, Assisi và San Remo. Tại Pháp, họ sẽ đến thăm Paris, Nantes, Les Châtelets và Le Fort. Trong số đó có 2 chị em người Việt Nam tham dự: chị Hồng Lý đến từ Tỉnh Dòng Malaysia – Singapore và chị Mười Chúc đến từ Tỉnh Dòng Nhật.

HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN

Nhà Via Giusti hiện đang đón tiếp nhóm chị em nói tiếng Anh tham dự cuộc hành hương về nguồn «Theo bước cha thánh Phanxicô và Mẹ Marie de la Passion».

Các chị em đến từ các nước khác nhau và có những sứ vụ khác nhau, sẽ có cơ hội đến thăm các nơi khác nhau ở Ý: Rome, Assisi và San Remo. Tại Pháp, họ sẽ đến thăm Paris, Nantes, Les Châtelets và Le Fort.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của các chị em, rất vui vẻ và đầy tình huynh đệ. Trong số đó có 2 chị em người Việt Nam tham dự: chị Hồng Lý đến từ Tỉnh Dòng Malaysia – Singapore và chị Mười Chúc đến từ Tỉnh Dòng Nhật.