Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 17: Chúa Giê-su vượt thắng sự kỳ thị từ quá khứ

“Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên...

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 16: Chúa Giê-su ban thưởng

“Ðây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc người ấy làm” – Kh 22:12

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 15: Chúa Giê-su không bao giờ phân biệt đối xử

“Những câu sau đây cũng là của bậc khôn ngoan: Xét xử thiên vị là điều không tốt.” Cn 24:23

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 14: Chúa Giê-su tôn trọng quyền bính

“Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ, như vâng lời Ðức Kitô. Ðừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như...

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 13: Chúa Giê-su rất thao thức về mục tiêu của mình

“Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời”. Cl 3:23

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 12: Chúa Giê-su thấu hiểu về thời gian và sự chuẩn bị

“Nhờ đức tin, ông Nôê được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa thấy; vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian,...

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 11: Chúa Giê-su không để những lời đàm tiếu về mình thay đổi quan niệm riêng của Ngài

“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét,khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở...

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 10: Chúa Giê-su sẵn sàng đến những nơi Ngài chưa từng đến

“Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây?Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” Is 6:8

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 9: Chúa Giê-su lưu tâm đến đời sống vật chất của con người

“Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Kitô Giêsu”. Pl 4:19

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 8: Chúa Giê-su đem đến cho con người những gì cần thiết

“Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” Lc 6:19

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 7:Chúa Giê-su ý thức rõ là không nhất thiết phải thành công trong mọi sự thì mới trở thành người thành công

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng”. Thư gởi tín hữu Ga-Lát 6:9

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 6: Chúa Giê-su dành thời gian để hoạch định

“Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Nhờ hiểu biết, phòng ốc mới đầy dư mọi của cải sang trọng và quý giá” Cn 24: 3,4

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 5: Chúa Giê-su dành thời gian để nghỉ ngơi

“Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” St 2:2

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 4: Chúa Giê-su đến với con người

“Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” Thư gởi tín hữu Galát 5:13

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 3: Chúa Giê-su không bao giờ phóng đại thành quả của Ngài

“Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt” – Rm 12:17

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 2: Chúa Giê-su luôn xác tín vào thành quả của mình

“Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con.” Cn 27:23

Bí quyết lãnh đạo của Chúa Giêsu - Bí quyết 1: Chúa Giê-su từng là người giải quyết vấn đề

“Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ” – Rm 15:2

Sẽ luôn tìm được cách

Khi chúng ta thực sự mong muốn làm điều gì đó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cách. Quan trọng là phải biết rõ điều mình mong muốn có là điều mình thật sự cần hay không...

Truyền giáo

Có nhiều cách để chia sẻ Tin Mừng mà không thúc ép, gây phiền toái và cực đoan. Mục đích là tạo cơ hội để chia sẻ niềm vui về Đức Giêsu Kitô. Cách tốt nhất là “làm bạn với ai đó và đem người...

Biết mình để hoà với mình

Nhận ra sự độc đáo của mình và khám phá tình yêu vô điều kiện nơi Thiên Chúa, đây là những nền tảng giúp ta chấp nhận và yêu thương chính mình như mình là, bằng một tình yêu vô điều kiện.