Thứ Ba Tuần II PS

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

Ơn Gọi Dâng Hiến – Một Câu Chuyện Tình

Ngài trao cho bạn của Ngài sứ mạng cứu độ thế giới và Phúc Âm hóa các dân tộc ở những nơi xa lạ, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, khí hậu, thực phẩm...

Thư Của Một Linh Mục Hấp Hối Gửi Cho Chúa

Hạnh phúc không là kết quả cũng không là hoa trái của tình yêu; tình yêu tự nó là hạnh phúc. Nhận biết Chúa là Cha của con, và đó là thiên đàng. Dĩ nhiên, Chúa không cần cho con mọi điều, nguyên việc cho...

Tôi Nên Thánh Ư? Bảy Hành Động Giúp Bạn Nên Thánh Mỗi Ngày

Rất nhiều người trong Giáo hội nói: “Tôi nên thánh ư ? Không, việc đó dành cho người khác, không phải tôi”. Như thể họ không tin rằng Chúa có thể đổi mới mọi sự, rằng đối với Ngài không có gì là không thể....

Thứ Bảy Tuần III PS

Thứ Sáu Tuần III PS

Thứ Năm Tuần III PS

Thứ Tư Tuần III PS

Thứ Ba Tuần III PS

Thứ Hai Tuần III PS

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh

Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Thứ Hai Tuần II PS

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh