Giao Ước Tình Yêu

Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa nhắc cho chúng ta về một giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Giao ước này không ký bằng bút, không ký bằng cặp nhẫn giao duyên mà ký kết bằng chính THỊT và MÁU Chúa.

Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa nhắc cho chúng ta về một giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Giao ước này không ký bằng bút, không ký bằng cặp nhẫn giao duyên mà ký kết bằng chính THỊT và MÁU Chúa. Đấy mới là Giao Ước trên mọi giao ước. Nếu chỉ dùng ngôn từ đây là « Giao ước tình yêu » e cũng không diễn tả hết mức độ mối tình và lòng yêu mến của Chúa cho con người khi sự kết ước đó đánh đổi bằng cả mạng sống Thần Linh của Chúa.

Khởi từ bài đọc 1 trong sách Xuất Hành, Mô-sê đã dùng máu của con chiên, hay dê để làm của lễ dâng Chúa. Ông dùng công thức này để cho dân hiểu được giao ước của Chúa với dân : « Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói : Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.” (Xh 24,8). Trong tư cách là người được Chúa chọn để lãnh đạo dân, Mô-sê chỉ dùng phong tục tập quán sẵn có để cho dân chân nhận Chúa chính là Vua cai trị mình. Vị Vua Thánh nhưng lại rất gần qua giao ước để gắn kết với con người bằng một tình yêu, chứ không bằng lối cai trị Vua – tôi.

Để con người tiếp nhận và thấu hiểu được tình yêu Chúa, từng bước   tiệm tiến Chúa trao ban tình yêu Ngài. Từ việc kết ước tình yêu với con người trong cựu ước bằng máu chiên bò, thì nay cũng giao ước đó, Chúa dùng chính Thịt và Máu của người Con yêu dấu là Đức Kitô để kết giao  tình yêu với con người. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lập giao ước tình yêu này với các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng của Người ở trần gian : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. (Mc 14,23-24). Giao ước này là giao ước hoàn hảo và không còn thêm một giao ước nào khác. Vì vậy Thư Do Thái đã nói : « Đức Kitô là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.(Dt 9,15)

Từng bước, từng bước trong kiên nhẫn và yêu thương, Thiên Chúa đi bước trước và đến với con người trong sự tín trung và yêu thương tuyệt đối. Tình yêu của Ngài không là lời nói hoặc lệnh truyền mà là bằng chính đời sống cúi xuống của Ngài qua Đức Kitô nhập thể, làm người sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Và nhất là Ngài đi đến cùng của cuộc đời để làm gương mẫu sống công chính, để giúp ta trở nên con Thiên Chúa, thuộc về Chúa như lời Ngài đã hứa.

Vâng ngày hôm nay, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, là chúng ta lại cử hành một giao ước tình yêu giữa Chúa và ta. Một tình yêu tín trung mãi mãi là mẫu mực sống mạng lại hạnh phúc cho người mình yêu. Điều này nhắc nhở ta cũng biết đặt Chúa là tất cả đời mình để tín trung với Chúa. Từ đó chúng ta mới biến đổi đời sống để tín trung và yêu thương an hem đồng loại mình.

Tạ ơn Bí Tích Thánh Thể mà chúng con rước vào mỗi ngày và chúng con thường chiêm ngưỡng là nguồn sống và sức mạnh cho cuộc đời chúng con ở đời này và đời sau. Amem

Anna Phạm Tuyết, fmm