Thiên Chúa Là Cha Chúng Ta

Loan báo này không còn là ‘rao hàng’ nữa mà là báo cho mọi người biết Chúa là Cha.

Mỗi Chúa nhật hoặc trong Thánh Lễ trọng thể, tất cả người Kitô hữu chúng ta cùng tuyên xưng một đức tin : « tôi tin kính Một Thiên Chúa là Cha toàn năng… » Khi đọc lời tuyên xưng này hay khi làm dấu đó là chúng ta đang chân nhận và tuyên xưng cho mọi người Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Hôm nay Lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa trong Ba Ngôi Vị, để thấu tỏ hơn nữa tình Chúa  dành cho con người chúng ta không gì sánh nổi.

Trong sách Đệ Nhị Luật của bài đọc 1 đã nói : « Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này : trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. » (Đnl 4,39). Để tâm suy niệm về một Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Ngài ra không có thần nào khác. Điều đó nói với chúng ta  rằng chúng ta chỉ có một Chúa là Cha mà thôi.

Chắc hẳn không ai trong chúng ta nói tôi có 2 cha ruột, nhưng chỉ có một cha ruột mà thôi ! Và đọc tiếp lời Thánh vịnh 32 mà đáp ca hôm nay đọc : « Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp ». Nói đến gia nghiệp, là nói lên tương quan thắt chặt sự thân thuộc gia đình. Nếu chúng ta hiểu đúng nghĩa mối tương quan này với Thiên Chúa một cách thân mật như thế, ắt hẳn chúng ta sẽ không còn chọn vị chúa nào khác như: thần tài, số mệnh sướng khổ, chức quyền, danh vọng, thành công… ngoài Thiên Chúa Cha chúng ta.

Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã cảm nghiệm sâu về mối tương giao này nên đã khẳng định : « Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (Rm 8,14) Đã là con thì cũng là người thừa tự, và cũng Thần Khí ấy khơi lên trong lòng chúng ta để chúng ta gọi Chúa là Cha, Abba, Cha ơi !

Lặng, lặng ngắm nhìn bức tranh Thiên Chúa là Cha chúng ta trong một tình thương vô điều kiện này, chắc chắn rằng sự chọn lựa Chúa trong cuộc đời chúng ta dù ở bậc sống nào, chúng ta cũng nếm cảm được hạnh phúc là con Chúa. Hạnh phúc đó là động lực cho chúng ta vượt thắng mọi rào cản khó khăn, cám dỗ trong cuộc đời để luôn vững tin vào Chúa bằng chính những trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày qua biến cố lớn nhỏ trong đời.

Lệnh truyền : « anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 18,19). Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, là chúng ta cũng lãnh nhận lệnh truyền này để loan truyền cho thế giới biết Chúa là Cha của con người và con người chúng ta là anh em và có chung một Cha trên trời. Một khi chính mỗi người chúng ta cảm nhận từ trái tim về Thiên Chúa là Cha, thì đây là một xác tín mạnh mẽ để chúng ta loan báo về Cha của chúng ta cho anh em mình. Loan báo này không còn là ‘rao hàng’ nữa mà là báo cho mọi người biết Chúa là Cha.

Tình Chúa bao la không kể hết, bởi sự hiện diện của Ba Ngôi đem lại cho con người mẫu mực sống yêu thương, hiệp nhất. Ba Ngôi hiện diện để bảo vệ và yêu thương con người. Chúa Cha Tạo Dựng vũ trụ để con người hưởng dùng. Con người phạm tội, Cha sai Chúa con đến cứu chuộc bằng giá máu của mình để chỉ đường sống thánh thiện cho con người. Chúa Cha tiếp tục ban Thánh Thần để thánh hóa, giữ gìn và bảo vệ con người.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cảm tạ Chúa vì mẫu mực sống của Ba Ngôi Thiên Chúa giúp chúng con sống yêu thương và hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn. Amen. 

Anna Pham Tuyết, fmm.