Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến

Để được đổi mới, chúng ta phải sẵn sàng mở ra. Chúa Thánh Thần là Đấng ban nguồn sống mới cho chúng ta, giúp chúng ta can đảm để mở ra và đón nhận Chúa đến với mình và tha nhân. Nhờ thế chúng ta trở nên khí cụ đem bình an của Chúa cho mọi người.

Mỗi ngày sống chúng ta luôn nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong thâm sâu cõi lòng mình. Nhờ tiếng nói của Thần Khí giúp chúng ta biện phân và chọn lựa một cách khôn ngoan theo thánh ý Chúa. Và cũng nhờ Chúa Thánh Thần mang đến cho chúng ta tình yêu, sự bình an và nguồn sống mới giúp chúng ta sẵn sàng mở ra để được lớn lên.

Từ nhỏ chúng ta được học biết về Chúa Thánh Thần. Ngài là ai? Trong sách Giáo lý Hội Thánh công giáo dạy rằng: “Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Người là Thiên Chúa Thật cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy”. Và trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Ngài là: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. Ngài có một vị trí quan trọng trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Khởi đầu mỗi giờ cầu nguyện, giờ học hay bắt đầu một ngày sống chúng ta đều bắt đầu với lời nguyện nài xin Thánh Thần ngự đến. Chúng ta tin tưởng và phó thác mọi sự cho quyền năng, tình yêu và ân sủng của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa thương chúc lành trên những ước nguyện của chúng ta.

Trong ngày mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hân hoan và vui mừng tạ ơn Chúa vì biết bao tình yêu và ân sủng mà chúng ta được nhận lãnh. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại các tông đồ lo sợ, đóng kín cửa và co cụm trong nỗi sợ của mình. “Đức Giê-su đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho em” (Ga 20, 20). Chính nhờ bình an của Chúa làm cho các ông mạnh dạn dám mở toang cánh cửa bước ra một cách vững vàng. Sự khủng hoảng lo lắng đôi khi làm chúng ta dễ đóng cánh cửa lòng mình với mọi người, ở lại trong góc riêng của mình và không dám mở ra. Ở lại trong tình yêu và đặc biệt nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dám mở ra để đối diện và đón nhận mọi sự. Chúa Thánh Thần nâng đỡ và ban ơn lòng tin chúng ta được củng cố và thêm lòng tín thác vào Thiên Chúa.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn nước trong ... để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do…” Chúa Thánh Thần đến mạng lại cho chúng ta niềm vui. Được đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần cõi lòng chúng ta đầy hoan hỉ an vui. Đây cũng là một trong những hoa trái của Chúa Thánh Thần được nói trong thư Galata: “Còn hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5, 22). Giữa xô bồ cuộc sống, chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Những lúc như thế chúng ta khao khát có những giờ phút thinh lặng để nghỉ ngơi bên Chúa, và lắng nghe tiếng Chúa nói. Giây phút linh thiêng này Chúa Thánh Thần đến đem bình an và niềm vui đích thực cho chúng ta. Đó là sự bình an tuyệt vời mà Thần Khí Chúa mang lại cho chúng ta.

Chúa Giê-su đến ngoài đem lại bình an cho các Tông đồ, Ngài còn đến để ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22). Sự trao ban này giúp các môn đệ sẵn sàng cho việc sai đi rao giảng Tin Mừng. Thánh sử Gioan đặt sứ mạng này trong một diễn tiến liên tục với sứ mạng của Đức Giê-su bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha: Chúa Cha sai Đức Giê-su; Đức Giê-su sai các môn đệ: “ Như Chúa Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Và như thế sứ vụ chính của Giáo hội là được sai đi đến với mọi dân tộc thuộc mọi thời. Từ trong Cựu ước Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào con người và ban cho con người sự sống, nay các môn đệ được Đức Ki-tô Phục Sinh thổi hơi để các ông trao ban Thánh Thần cho những ai tin vào Đức Ki-tô nhờ lời rao giảng của các ông. Đó là cuộc tạo thành mới trong Đức Ki-tô nhờ Chúa Thánh Thần, trong và qua các môn đệ.

Chúa Thánh Thần có một vai trò đặc biệt trong đời sống người Ki-tô hữu. Chính Ngài là Thầy dạy chúng ta biết chọn lựa theo thánh ý Chúa và sống trong tương quan gần gũi của Ba Ngôi. Vì thế mỗi chúng ta được mời gọi cầu nguyện với Chúa, ở lại và lắng nghe tiếng của Ngài. Hình ảnh ngôi nhà các môn đệ ở chính là hình ảnh của tâm hồn chúng ta và của Giáo Hội. Để được đổi mới, chúng ta phải sẵn sàng mở ra. Chúa Thánh Thần là Đấng ban nguồn sống mới cho chúng ta, giúp chúng ta can đảm để mở ra và đón nhận Chúa đến với mình và tha nhân. Nhờ thế chúng ta trở nên khí cụ đem bình an của Chúa cho mọi người.

Tất cả chúng ta là amh em một nhà vì chúng ta có chung một người Cha trên trời. Yêu thương, hiệp nhất là dấu chỉ chúng ta là anh chị em với nhau. Hãy sống và xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

                                                                                                  Cỏ Mật, fmm