Chứng Nhân Đức Kitô

Chúng ta cần sống lại bằng một đức tin mạnh mẽ, một lối sống quảng đại và cho đi trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, một lối sống kiên vững trong đời sống công chính để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh

Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta là hão huyền (1Cr 15,7). Thánh Phaolô đã khẳng định SỰ PHỤC SINH của Đức Kitô chính là mục đích của Đức tin chúng ta. Đang bách hại những người tin vào Chúa Kitô,  Phaolô được Chúa gọi và sự trở lại của ngài chính là một chứng nhân sống động để loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Ông một chứng nhân đích thực về Đức Kitô Phục Sinh là có thật, mặc dù ngài là vị tông đồ sinh non, không được cùng sống với Đức Kitô. Sứ điệp Lời Chúa của Chúa nhật thứ III Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy là chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh. Đây là sự kiện độc nhất mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Với nhóm nhỏ 11 tông đồ và vài người phụ nữ còn theo Chúa sau cái chết của Ngài, họ sẽ làm được gì ? Nhóm nhỏ thôi, nhưng sức mạnh của lòng tin bằng chính kinh nghiệm sống, họ đã mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa Kitô . Đời nhân chứng không chỉ là rao giảng mà là giảng bằng chính cuộc sống hoán cải của mình. Từ sợ hãi, hoang mang đến tin và mạnh dạn : « Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết : về điều này, chúng tôi xin làm chứng ». (Cv 3,15). Lời xác tín này của các tông đồ được loan ra trong bối cảnh bắt bớ và tù đày. Với một niềm vui quá lớn ! Với một kinh nghiệm sống với Thầy quá tuyệt vời, làm sao không nói được ? Kinh nghiệm sống với Chúa là một kinh nghiệm có sức mạnh làm biến đổi cuộc sống chúng ta. Để là chứng nhân cho Đức Kitô, chính chúng ta cần gặp được Chúa với trải nghiệm qua các biến cố đời sống để được biến đổi trước nhiều thách đố. Đó mới là chứng nhân sống động.

Lời chứng và hành động luôn phải song hành. Trong bài đọc 2, thánh Gioan nói : «  Ai nói rằng mình biết Người, mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. » (1Ga 2,4). Đây là điều căn bản nhất đo lường được lối sống đức tin của mình. Khi khoác lên mình chiếc áo trắng của ngày lãnh bí tích Thanh Tẩy, là chúng ta có sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, một Tin Mừng Phục Sinh, chính tin Mừng này thanh tẩy lỗi lầm và mang lại cho ta một sức sống mới. Chính vì được hoán cải và được thanh tẩy một lối sống lỗi lầm, mà thánh Phaolô cảm thấu được tình Chúa đến độ phải kêu lên, reo lên : « Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ». Ngài đã dùng cả cuộc sống của ngài để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô. Vâng, bằng chính kinh nghiệm sống đức tin của mình trong hành trình biến đổi, đó là  việc rao giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất.

Với các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, các ngài là chứng nhân cho Chúa bằng cả cuộc sống của mình khi trải nghiệm với Chúa trong cuộc vượt qua. Từ sợ hãi, trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan tốt lành để đối đáp với mọi tình huống và không sợ gông cùm. Các Ngài đón nhận tất cả chỉ để : Làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Còn chính Đức Kitô Phục Sinh, Ngài đã chối lại cho các tông đồ và cho cả chúng ta : « Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”(Lc 24,48). Vậy về phần chúng ta cũng cần : chết đi cho sự yếu kém của đức tin, chết đi cho lòng tham quyền lực, chết đi cho những thỏa hiệp bất chính, chết đi cho những yếu đuối sợ hãi… ;  Như thế chúng ta sẽ sống lại bằng một đức tin mạnh mẽ, một lối sống quảng đại và cho đi trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, một lối sống kiên vững trong đời sống công chính để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Đó là cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta.

Anna Phạm Tuyết, fmm.