Lắng Nghe Để Trở Nên Môn Đệ Chúa

Chúa Giêsu không đến để thiết lập một đội quân để rao giảng Tin Mừng của Ngài, nhưng Ngài tái thiết mối tương quan cha con, thầy trò và gần hơn nữa là bạn thân tình một cách cá vị.

"Lạy Chúa, Chúa biết con từ thuở đời đời", lời Thánh Vịnh 139 như nói lên một tương quan rất mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Sự tương quan này trở nên xa lạ khi con người phạm tội. Hôm nay, Giáo Hội chọn các bài đọc diễn tả lại tình yêu của Thiên Chúa, Ngài cúi xuống với con người qua việc Ngài đã chủ động đến gọi con người để tái tạo lại mối tương quan đã mất. Vâng, lời mời gọi này đi sâu hơn không chỉ là gọi và theo mà là làm sống lại mối thân tình đã mất, đã bị cắt ngăn bởi tội để trở nên người môn đệ của Chúa.

Bài đọc 1 Chúa đã gọi Samuel, một cậu bé ở cùng tư tế Êli. Để nhận ra tiếng Chúa, Samuel đã được Êli hướng dẫn sau 3 lần Chúa gọi. Chỉ khi Samuel chính thức đáp lời với Chúa : "Lạy Chúa này con đây" thì Samuel mới gặp được Chúa. Và khi gặp Chúa thái độ đáp trả của Samuel là không để một Lời nào của Chúa ra vô hiệu (1Sm 3,19). Samuel lắng nghe Lời Chúa không chỉ để hiểu hay để thuộc mà là để sống và để cho mối tương quan trở nên người môn đệ tín trung.

Bài Tin Mừng của Thánh Gioan (Ga 1,35-42) đã thuật lại việc Chúa gọi gọi các môn đệ tiên khởi qua sự giới thiệu của Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Người mang lại ơn giải thoát và tình yêu đích thực cho con người, nên ngài giới thiệu Đức Giêsu cho môn đệ của mình để nhường bước cho sứ vụ Cứu độ của Thiên Chúa. Các môn đệ đến với Chúa Giêsu và ở với Người ngày hôm ấy. (Ga 1, 39). Vâng các môn đệ đến và ở với Người nói lên thái độ sẵn sàng đáp lại của các môn đệ trước lời Chúa mời gọi.

Bài Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa gọi các môn đệ một cách gián tiếp qua lời giới thiệu của người khác : Gioan Tẩy Giả giới thiệu hai môn đệ của mình, rồi hai môn đệ đó lại đi giới thiệu với anh em mình sau khi đã đến và ở lại với Người. Để thiết lập lại mối tương quan đã mất bởi tội, Chúa Giêsu không đến để thiết lập một đội quân để rao giảng Tin Mừng của Ngài, nhưng Ngài tái thiết mối tương quan cha con, thầy trò và gần hơn nữa là bạn thân tình một cách cá vị. Vì thế các môn đệ đã đến và ở với Người.

Khi nói đến ơn gọi, đôi khi chúng ta dễ gán cho đời sống ơn gọi tu trì, nhưng không phải, đó là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi để trở nên môn đệ của Chúa tuỳ theo bậc sống của mình. Người môn đệ của Chúa là người biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng đáp trả với lòng yêu mến và tín trung. Lời Chúa mời gọi ta mỗi ngày trong thánh lễ, qua việc đọc Kinh Thánh, qua những lời nhắc nhở sống tốt, qua những người hướng dẫn hay quá các biến cố cuộc đời để ta có kinh nghiệm chạm tới Chúa. Điều cần là thái độ nhạy bén đáp trả tiếng Chúa của mỗi người.

Chúa có đó, Ngài luôn chờ đợi và gọi ta mỗi ngày, nhưng đôi khi ta lại để cho tiếng gọi của tiền, danh, địa vị, thành công và những đam mê vật chất lôi kéo và không còn nghe được tiếng Chúa gọi mời. Lạy Chúa, xin cho con biết lặng đi những cản trở vật chất để nghe được tiếng Ngài trong sâu thẳm cõi lòng đang gọi mời con. Amen

Anna Pham Tuyết, fmm