Sống Luật Yêu Thương

Ki-tô giáo là đạo yêu thương. Chúng ta muốn sống yêu thương, chúng ta cần ra khỏi mình để đến với người khác và mở ra với những điều mới. Cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc nếu mỗi chúng ta biết yêu và không ngừng yêu.

“Luật yêu thương là luật Chúa trời, Luật yêu thương dành cho mọi người. Luật yêu thương dạy ta sống tốt nơi nơi sống đời mến thương…” Tất cả mười điều răn Chúa dạy được tóm về hai điều: Mến Chúa và Yêu người. Chúng ta cùng nhau khám phá luật yêu thương trong thế giới hôm nay.

Giữa một thế giới không ngừng phát triển con người dần thu hẹp mối tương quan của mình trong thế giới riêng của mình mà ít quan tâm đến người khác. Khi không giao tiếp, chúng ta khó tạo ra những mối tương quan tốt đẹp, bền chặt. Vì thế cởi mở với mọi người giúp chúng ta thêm yêu Chúa và yêu người.

Trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta gọi Ngài là Cha. Vậy chúng ta đã có thái độ như thế nào với Ngài? Trong thư gửi tín hữu Thexalonica thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy đặt lòng tin tưởng vào Chúa, từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa hằng sống. Ngày hôm nay chúng ta đang thờ phượng như thế nào? Chúng ta đã ý thức Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta và thân thể chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần hay chưa? Mỗi ngày khi chúng ta đón rước chính Chúa vào lòng, chúng ta đã ý thức Chúa đang hiện diện và ở lại với Ngài. Chính Chúa là thần tượng tuyệt đối mà mỗi chúng ta cần thờ phượng, tôn kính và phụng thờ.

Mến Chúa nói đến việc thờ phượng tôn kính Thiên Chúa với cả con người. Đón nhận và thực thi thánh ý Chúa trong đời sống của chúng ta. Lời của Thánh vịnh 108: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước – Là ánh sáng chỉ đường dẫn con đi.” Khi ta yêu mến Chúa ta sẽ làm theo Chúa dạy và ta biết yêu anh chị em mình.

Thánh Phaolô nói: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu mến anh em mình.” (1 Ga 4: 21). Chúng ta là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Ngài yêu thương một cách đặc biệt. Vì thế Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu người thân cận như chính mình và đón nhận hết mọi người. Yêu thương là dấu hiệu để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Ki-tô. Yêu thương những người thương mình thì quả dễ dàng, nhưng Chúa mời gọi chúng ta yêu thương cả địch thù. Yêu thương thì tha thứ tất cả, đón nhận tất cả. Nhờ yêu thương chúng ta đón nhận những khác biệt và sẵn sàng tha thứ.

Lòng yêu thương thể hiện qua lời nói, hành động và những việc bác ái đối với mọi người. Bác ái giúp chúng ta thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Là con người chúng ta luôn muốn được yêu thương, được quan tâm nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi: mình đã quan tâm tới những người đang sống chung quanh chưa? Cha Thánh Phanxico đã nói: “Chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, khi biết quên mình là khi được tìm thấy”. Cho đi cũng là cách giúp chúng ta nuỗi dưỡng tình yêu. Nhưng điều đáng quý hơn cả là những người được đón nhận tình yêu qua sự quan tâm sẽ có được nhiều niềm vui và sự bình an. Yêu thương làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Ki-tô giáo là đạo yêu thương. Chúng ta muốn sống yêu thương, chúng ta cần ra khỏi mình để đến với người khác và mở ra với những điều mới. Cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui và hạnh  phúc nếu mỗi chúng ta biết yêu và không ngừng yêu.

Lạy Chúa, xin tạo cho con một của tim mới, khắc ghi vào lòng con giới răn Mến Chúa – Yêu người. Xin cho con luôn nhận ra Chúa nơi từng người con gặp gỡ và thể  hiện khuôn mặt yêu thương của Chúa cho thế giới hôm nay. Yêu thương là chu toàn lề luật. Amen.

                                                                                     Cỏ Mật, fmm