Tiếng Vâng Trong Cuộc Đời

Tiếng Vâng với Thiên Chúa trong hành trình sống của chúng ta xuyên qua mọi biến cố cuộc đời, nơi đó ta nhận ra được tình yêu của Chúa cho dù nó thật sự phi lý. Phi lý như sự mất trắng của ông Gióp ; nguy hiểm khi tiếng Vâng đó có thể bị kết án như Đức Maria ; tiếng Vâng đó làm cho Phaolo đánh đổ cả sự nghiệp giàu có về kiến thức, quyền lực để quy phục một giáo hội có vị thủ lãnh là thuyền chài Phêrô …

« Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói » (Lc 1,38)

Trong năm Phụng vụ, Giáo Hội đã dành nguyên 2 tháng để kính nhớ Mẹ Maria. Chúng ta đã bước vào tháng 10 là tháng hiệp thông với Mẹ Maria bằng tràng chuỗi Mân Côi. Có lẽ khi lần chuỗi Mân Côi, ta không chỉ đơn điệu lập đi lập lại một lời kinh mà chính là để cho mầu nhiệm Mân Côi ấy thấm sâu vào từng thớ thịt để chúng ta hiểu được ân phúc Mẹ có, chính là thái độ sống Vâng Phục của Mẹ đối với Thiên Chúa. Đây là điều ta cần noi gương Mẹ để ân phúc của Chúa mãi ở với chúng ta.

Trong thế giới hôm nay, khi người ta đề cao sự tự do và lối sống chủ nghĩa cá nhân, thì tiếng vâng trong đời sống xem ra xa lạ và ngược đời ! Trong gia đình, con cái không muốn vâng lời cha mẹ trong cái khuân đúc sẵn và đôi khi bị ức chế bởi cái khung định hình không phù hợp cho mình ; Thế nhưng ngoài xã hội, nơi công sở và trong mọi ngành nghề để có được sự thành đạt, thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên, trò phải phục tùng thầy ! Mỗi Dân tộc cũng phải vâng phục luật sống của mình. Tích cực hơn trong cộng đoàn tu trì, bề dưới phải phục tùng bề trên vì Chúa ! Như vậy cho dù có chủ nghĩa cá nhân và đề cao sự tự do, thì tiếng vâng ấy vẫn phải thể hiện trong cuộc sống một cách khá quan trọng. Tuy nhiên, để sống Tiếng Vâng một cách có ý nghĩa và ân phúc thật thì ta học nơi Mẹ Maria về cách sống Tiếng Vâng thật khôn ngoan của Mẹ, bởi lẽ Đấng mà Mẹ Vâng phục là chính Chúa. Sự vâng phục này hoàn toàn không có sự tính toán hơn thiệt ! Mà là sự Vâng Phục với sự chọn lựa bằng trái tim.

« Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng !... Bà đẹp lòng Thiên Chúa » Chúa đã thấy  tâm hồn thánh thiện của Mẹ từ nội tâm sâu thẳm, nên đã chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế.  Sự tuyển chọn của Thiên Chúa đối với Mẹ là hành trình của ân phúc.  Hành trình ân phúc của Mẹ không hệ tại ở cái được, cái mất, mà là sự Vâng Phục bởi tình yêu.  Chính vì tình yêu đối với Thiên Chúa, nên Mẹ chọn sống tiếng Vâng trong cuộc đời. Tiếng Vâng ấy biểu lộ sự tín thác tròn đầy, không ngờ vực cho dù mọi sự kiện đều khác thường nằm trong suy luận bình thường : chấp nhận cái thai không do bởi người nam ; Con Đấng Cứu Thế sinh ra tại hang bò lừa chứ không phải nơi sang trọng ; Mẹ Đấng Cứu Thế phải sống nghèo không chút danh dự ; Con Đấng Cứu Thế lại không tự cứu được mình mà phải chịu một cực hình nhục nhã cho đến chết !  Đó là tất cả tiếng Vâng mà Mẹ chỉ lặng chiêm nghiệm trong cuộc sống để nhận ra đâu là Ý Chúa và đường lối của Người. Mục đích và sứ vụ sống của Mẹ là vâng phục ý Chúa trong đời sống của mình ngay cả khi thật mâu thuẫn ! Chính sự kiên trì này giúp mẹ đã đi đúng con đường Chúa muốn, sống đúng với phẩm giá con người của mình và hưởng trọn ơn Chúa cứu độ.

Eva, người phụ nữ đầu tiên cũng được Chúa chọn. Nhưng đã không chọn sống vâng phục ý Chúa, thay vì tín thác vào Chúa thì bà nghi ngờ ; thay vì vâng theo ý Chúa thì bà nghe theo lời con rắn, đại diện cho mưu toan và lý lẽ con người ! Nhưng dường như ngày hôm nay, lối sống của Eva lại được ứng dụng nhiều hơn bởi đời sống vật chất và tính hưởng thụ như một tất yếu của đời sống. Chuẩn mực sống ít hệ tại lý tưởng và phẩm giá con người mà chính là cái được cái mất. Để được nhiều tiền tôi quy phục bất kể sống bất chính. Hệ lụy : giật tình, giật tiền, dối trá, tham nhũng, phá thai, ly dị, đố kỵ , tỵ hiềm, khích bác, bạo hành… Sự hy sinh rất xa lạ, nên không dễ chấp nhận những gì thiệt thòi mà phải đòi cho công bằng theo kiểu ‘ăn miếng trả miếng’… Tiếng Vâng trong đời sống dường như chỉ còn là lợi nhuận, tôi vâng lời vì lợi nhuận, chứ không vâng phục vì tình yêu.

Vậy đâu là tiếng Vâng trong cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa ?  Như Mẹ Maria, chúng ta trở về với Lời Chúa để  được thanh luyện. Tiếng Vâng trong đời sống của chúng ta như một hành trình sống của ân phúc trong tương quan với Chúa. Tiếng vâng giúp ta biết chọn lựa thái độ sống công chính chứ không chọn lựa cái được và mất của vật chất. Tiếng Vâng với Thiên Chúa trong hành trình sống của chúng ta xuyên qua mọi biến cố cuộc đời, nơi đó ta nhận ra được tình yêu của Chúa  cho dù nó thật sự phi lý. Phi lý như sự mất trắng của ông Gióp ; nguy hiểm khi tiếng Vâng đó có thể bị kết án như Đức Maria ; tiếng Vâng đó làm cho Phaolo đánh đổ cả sự nghiệp giàu có về kiến thức, quyền lực để quy phục một giáo hội có vị thủ lãnh là thuyền chài Phêrô … Để sống tiếng Vâng trong cuộc sống dưới cái nhìn đức tin cần ta biết cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa như Mẹ Maria. Chớ gì tháng Mân Côi này giúp cho chúng ta với chuỗi hạt Mân Côi, chúng ta hiểu được đường lối yêu thương của Chúa trong hành trình làm người của mỗi chúng ta để đón nhận ơn Chúa cứu độ ta trong cuộc sống thường ngày. Amen

Anna Pham Tuyết, fmm