ĐTGM Vũ Văn Thiên và 30 vị TGM khác của 25 quốc gia được Đức Thánh Cha trao dây Pallium

ĐTGM Vũ Văn Thiên và 30 vị TGM khác của 25 quốc gia được Đức Thánh Cha trao dây Pallium

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2018 Tại Victoria, Australia

Mục vụ ơn gọi Phan sinh

Phong chức linh mục và phó tế tại Học viện Phanxicô ngày 8_4_2018

THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC, Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 11/05/2016: Những bổ nhiệm liên quan đến các Giám Mục Việt Nam

Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")

Phần 2: Thánh lễ (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")

Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")

Lễ Khai mạc Đại Hội “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt'' tại Melbourne, Úc Châu

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC. GIUSE TRẦN VĂN TOẢN - LONG XUYÊN

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 48 (Phần 3)

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 48 (Phần 3)

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 48 (Phần 4)

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48 (Phần 1)

Flashmob Hine Ma Tov- Đại Hội Giới Trẻ Sài Gòn Mùa Chay 2014

Nghi thức khánh thành khu nhà mới Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Tiến trình xây dựng khu nhà mới Đại Chủng Viện SG