Video Clip
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC, Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC, Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt
Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 11/05/2016: Những bổ nhiệm liên quan đến các Giám Mục Việt Nam
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 11/05/2016: Những bổ nhiệm liên quan đến các Giám Mục Việt Nam
Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 2: Thánh lễ (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 2: Thánh lễ (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Lễ Khai mạc Đại Hội “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt'' tại Melbourne, Úc Châu
Lễ Khai mạc Đại Hội “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt'' tại Melbourne, Úc Châu
Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC. GIUSE TRẦN VĂN TOẢN - LONG XUYÊN
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC. GIUSE TRẦN VĂN TOẢN - LONG XUYÊN
Trang 1/3
12 3