Video Clip
Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2018 Tại Victoria, Australia
Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2018 Tại Victoria, Australia
Mục vụ ơn gọi Phan sinh
Mục vụ ơn gọi Phan sinh
Phong chức linh mục và phó tế tại Học viện Phanxicô ngày 8_4_2018
Phong chức linh mục và phó tế tại Học viện Phanxicô ngày 8_4_2018
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC, Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC, Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt
Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Gp. Đà Lạt
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 11/05/2016: Những bổ nhiệm liên quan đến các Giám Mục Việt Nam
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 11/05/2016: Những bổ nhiệm liên quan đến các Giám Mục Việt Nam
Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 2: Thánh lễ (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 2: Thánh lễ (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")
Trang 1/4
12 3 4