Video Clip
Marie de la Passion - huyền nhiệm của tên gọi
Marie de la Passion - huyền nhiệm của tên gọi
Christmas Carol
Christmas Carol
Thánh lễ Tạ ơn dịp chị Mai Hương và Ngọc Lan Khấn trọn 1996
Thánh lễ Tạ ơn dịp chị Mai Hương và Ngọc Lan Khấn trọn 1996
Marie de la Passion - Prayer to the Holy Spirit
Marie de la Passion - Prayer to the Holy Spirit
Bài Giảng khai mạc TTN của Cha TPV/OFM
Bài Giảng khai mạc TTN của Cha TPV/OFM
Celebration...
Celebration...
Our new Superior General is Sr. Françoise Massy, from the Province of France - Switzerland.
Our new Superior General is Sr. Françoise Massy, from the Province of France - Switzerland.
Vài hình ảnh hoạt động FMM
Vài hình ảnh hoạt động FMM
FMM tại Ukraina
FMM tại Ukraina
Trang 1/3
12 3