Video Clip
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Thường Niên 17/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Thường Niên 17/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Thường Niên 10/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Thường Niên 10/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Mùng Ba Tết 7/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Mùng Ba Tết 7/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Mùng Hai Tết 6/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Mùng Hai Tết 6/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Mùng Một Tết với Đức Thánh Cha tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Thánh Lễ Mùng Một Tết với Đức Thánh Cha tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Thường Niên 3/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Thường Niên 3/2/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Thường Niên 27/1/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Thường Niên 27/1/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 13/01/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 13/01/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Trang 1/8
12 3 4 5 ...8