Video Clip
Toàn Cảnh đón linh cữu Đức Cha Bùi Văn Đọc từ sân bay tân sơn nhất về Tòa TGM
Toàn Cảnh đón linh cữu Đức Cha Bùi Văn Đọc từ sân bay tân sơn nhất về Tòa TGM
Kính viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc- Phần 1
Kính viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc- Phần 1
Các Nhà Thờ GP Sài Gòn đồng loạt đổ chuông khi Linh Cữu Đức Cố TGM Phaolô về đến Việt Nam
Các Nhà Thờ GP Sài Gòn đồng loạt đổ chuông khi Linh Cữu Đức Cố TGM Phaolô về đến Việt Nam
Nghi Thức Nhập Quan Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc
Nghi Thức Nhập Quan Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc
Tiễn đưa thi hài Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ra phi trường Fiumicino
Tiễn đưa thi hài Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ra phi trường Fiumicino
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/03/2018: ĐTGM Bùi Văn Đọc qua đời, Việt Nam mất cơ hội có tân Hồng Y
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/03/2018: ĐTGM Bùi Văn Đọc qua đời, Việt Nam mất cơ hội có tân Hồng Y
Hiện tượng solar halo lạ lùng trong lễ phong Chân Phước cho ĐTGM Oscar Romero
Hiện tượng solar halo lạ lùng trong lễ phong Chân Phước cho ĐTGM Oscar Romero
Trực tiếp Thánh lễ đưa chân cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma
Trực tiếp Thánh lễ đưa chân cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma
Thánh lễ Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay 11/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh lễ Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay 11/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Trang 5/139
1 ...3 4 56 7 ...139