Video Clip
Lễ Dầu tại Vatican 29 tháng Ba, 2018 – Diễn từ của Đức Thánh Cha gởi các linh mục trên thế giới
Lễ Dầu tại Vatican 29 tháng Ba, 2018 – Diễn từ của Đức Thánh Cha gởi các linh mục trên thế giới
Thứ Năm Tuần Thánh tại Giêrusalem – Canh thức với Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani
Thứ Năm Tuần Thánh tại Giêrusalem – Canh thức với Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani
Đoàn Việt Nam dự lễ lá tại Giêrusalem do cha Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn
Đoàn Việt Nam dự lễ lá tại Giêrusalem do cha Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn
Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh 29/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh 29/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Lễ Lá tại Giêrusalem: Cảnh Lễ Lá tưng bừng có lẽ bạn chưa từng thấy trong đời
Lễ Lá tại Giêrusalem: Cảnh Lễ Lá tưng bừng có lẽ bạn chưa từng thấy trong đời
Giáo Hội Năm Châu 26/03/2018: Tiền Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ
Giáo Hội Năm Châu 26/03/2018: Tiền Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ
Lễ Lá tại Vatican 25/3/2018 - Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 33
Lễ Lá tại Vatican 25/3/2018 - Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 33
Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá 25/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá 25/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Trang 3/139
1 2 34 5 ...139