Video Clip
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha tại Mái Ấm Samaritano nhân lành Panama
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha tại Mái Ấm Samaritano nhân lành Panama
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các tình nguyện viên tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các tình nguyện viên tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama
Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama 2019
Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama 2019
Đêm Canh Thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama với hơn 600,000 bạn trẻ
Đêm Canh Thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama với hơn 600,000 bạn trẻ
Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thánh hiến bàn thờ nhà thờ chánh tòa thủ đô Panama
Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thánh hiến bàn thờ nhà thờ chánh tòa thủ đô Panama
Cuộc gặp gỡ đầy mầu sắc giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ tại WYD Panama
Cuộc gặp gỡ đầy mầu sắc giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ tại WYD Panama
Tường thuật buổi đi đàng thánh giá tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama
Tường thuật buổi đi đàng thánh giá tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama
Phụng Vụ Thống Hối ở Trung tâm Cải Huấn Pacora, Panama
Phụng Vụ Thống Hối ở Trung tâm Cải Huấn Pacora, Panama
Tâm tình của Đức Thánh Cha với các Giám Mục Trung Mỹ tại WYD Panama
Tâm tình của Đức Thánh Cha với các Giám Mục Trung Mỹ tại WYD Panama
Trang 2/153
1 23 4 5 ...153