Video Clip
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22-28/3/2013
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22-28/3/2013
Đức Thánh Cha hôn chân các tù nhân tại Rôma
Đức Thánh Cha hôn chân các tù nhân tại Rôma
Chrism Mass - Thánh lễ truyền dầu của ĐGH
Chrism Mass - Thánh lễ truyền dầu của ĐGH
Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay 2013 - TGP Sài Gòn
Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay 2013 - TGP Sài Gòn
Lời Giã Từ Trong Bữa Tiệc Ly (Cải lương)
Lời Giã Từ Trong Bữa Tiệc Ly (Cải lương)
Lễ Lá tại Vatican - Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được tiếp tục
Lễ Lá tại Vatican - Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được tiếp tục
Thánh lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Phanxicô (dài)
Thánh lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Phanxicô (dài)
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15-21/03/2013
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15-21/03/2013
ĐTC chào thăm giáo dân sau Lễ như một cha xứ tại Vatican
ĐTC chào thăm giáo dân sau Lễ như một cha xứ tại Vatican
Trang 141/153