Video Clip
ĐTC chào thăm giáo dân sau Lễ như một cha xứ tại Vatican
ĐTC chào thăm giáo dân sau Lễ như một cha xứ tại Vatican
Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô
Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô
Cử chỉ vinh dự Đức Giáo Hoàng dành cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn
Cử chỉ vinh dự Đức Giáo Hoàng dành cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08-14/3
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08-14/3
Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ đầu tiên
Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ đầu tiên
Habemus Papam -- Chúng ta đã có Giáo Hoàng
Habemus Papam -- Chúng ta đã có Giáo Hoàng
Cardinal Jorge Mario Bergoglio of Argentina named Pope Francis
Cardinal Jorge Mario Bergoglio of Argentina named Pope Francis
SS. Francisco I, el nuevo Papa de la Iglesia Católica
SS. Francisco I, el nuevo Papa de la Iglesia Católica
Jorge Mario Bergoglio is the new Pope, Pope Francisco I
Jorge Mario Bergoglio is the new Pope, Pope Francisco I
Trang 128/139