Video Clip
Đau đớn tột độ - Hàng trăm tín hữu Công Giáo Sri Lanka bị thảm sát đúng vào Chúa Nhật Phục sinh
Đau đớn tột độ - Hàng trăm tín hữu Công Giáo Sri Lanka bị thảm sát đúng vào Chúa Nhật Phục sinh
Phép lành và ơn toàn xá ĐTC ban cho những ai theo dõi thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019
Phép lành và ơn toàn xá ĐTC ban cho những ai theo dõi thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019
Cảm động rơi lệ Phụng Vụ tưởng niệm Chúa chịu chết Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vatican
Cảm động rơi lệ Phụng Vụ tưởng niệm Chúa chịu chết Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vatican
Nỗi ngậm ngùi trong đám tang Chúa ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ở Giêrusalem
Nỗi ngậm ngùi trong đám tang Chúa ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ở Giêrusalem
Thánh Lễ Tiệc Ly cảm động ĐTC cử hành ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà tù Velletri của Rôma
Thánh Lễ Tiệc Ly cảm động ĐTC cử hành ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà tù Velletri của Rôma
Xin nhớ đón xem videos các nghi thức cảm động trong Tam Nhật Thánh tại Giêrusalem và Vatican
Xin nhớ đón xem videos các nghi thức cảm động trong Tam Nhật Thánh tại Giêrusalem và Vatican
Tìm hiểu về Ngày Thứ Năm Tuần Thánh
Tìm hiểu về Ngày Thứ Năm Tuần Thánh
Phép lạ nhãn tiền: Nhà thờ Đức Bà Paris được cứu khi hàng ngàn người đổ xô đến cầu nguyện
Phép lạ nhãn tiền: Nhà thờ Đức Bà Paris được cứu khi hàng ngàn người đổ xô đến cầu nguyện
Giáo Hội Năm Châu 15/04/2019: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Thiên Chúa ngươi
Giáo Hội Năm Châu 15/04/2019: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Thiên Chúa ngươi
Trang 1/158
12 3 4 5 ...158