Thư Thánh Clara Gởi Ermentrude Thành Bruges

1 Kính thăm chị Ermentrude rất yêu dấu. Clara thành Assisi, nữ tì thấp hèn của Chúa Giêsu Kitô, xin kính chào chị và cầu chúc bình an.

2 Thưa chị rất yêu quí, tôi được biết rằng, nhờ ơn Chúa, chị đã may mắn thoát bùn nhơ thế tục. 3 Tôi rất vui và xin chúc mừng chị; tôi cũng rất vui sướng vì biết chị và các con cái chị đang khéo léo tiến bước trên nẻo đường nhân đức.

4       Chị rất yêu quí,
xin hãy trung thành cho đến chết
với Đấng mà chị đã hiến mình,
vì chị sẽ được Người đội cho triều thiên sự sống
                                        (x. Gc 1,12).

5      Gian khổ chúng ta đời này thì ngắn ngủi,
nhưng phần thưởng bất diệt.
Đừng để cho sự hào nhoáng thế gian lôi cuốn chị,
vì nó qua đi như chiếc bóng mà thôi
                     (x. Kn 10,17; Hc 18,22; G 14,2).

6      Đừng để cho những hình ảnh hư vô
        của thế gian giả dối lừa bịp chị.
Hãy bịt tai lại trước những lời thì thào của hỏa ngục
và cương quyết chống lại các lời dụ dỗ của nó.

7       Hãy vui lòng chịu đựng thử thách
và đừng khoe khoang khi được thành công,
vì thành công hủy hoại đức tin
còn thử thách cần đến đức tin.

8      Hãy trung tín với những lời đã hứa với Thiên Chúa
và Người sẽ thưởng công cho (x. Tv 75,12).

9       Thưa chị rất yêu dấu,
hãy hướng nhìn lên trời cao đang kêu mời chị;
hãy vác lấy thập giá mà bước theo Đức Kitô,
        Đấng đã đi trước chúng ta (x. Lc 9,23):

10     bởi vì, nhờ Người,
chúng ta sẽ được bước vào vinh quang
sau khi trải qua muôn vàn thử thách gian khổ
                              
(x. Cv 14,22; Lc 24,26)

11     Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng
yêu mến Đức Giêsu, Thánh Tử Người,
Đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta là kẻ có tội.
Chị đừng bao giờ thôi nghĩ tưởng về Ngài
        (x. Dnl 6,5; 11,1; Lc 10,27; 1Cr 16,22),

12     nhưng hãy luôn suy niệm
về mầu nhiệm thánh giá
và về những nỗi đau đớn của thân mẫu Ngài
            khi người đứng kề bên thánh giá
                              
(x. Ga 19,25).

13     Hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng
                               (x. Mt 26,41).

14     Hãy bền tâm hoàn thành công việc chị đã khởi sự
và hãy làm tròn phận sự chị đã nhận lãnh
        với lòng khiêm nhường đích thực
        và sự nghèo khó thánh thiện (x. 2Tm 4,5).

15     Hỡi con yêu dấu, đừng sợ gì cả,
Thiên Chúa trung tín với mọi lời Người phán
và thánh thiện trong mọi việc Người làm

                               (Tv 144,13).
Người sẽ tuôn đổ phúc lành xuống
trên con và con cái của con.

16     Người sẽ là nguồn trợ lực
và Đấng an ủi tốt nhất của con,
bởi vì Người là Đấng cứu chuộc
và là phần thưởng muôn đời cho chúng ta
                               (x. St 15,1).

17     Chúng ta hãy cầu cùng Chúa cho nhau
bởi vì,
khi chia sẻ lẫn cho nhau gánh nặng đức ái như thế,
chúng ta sẽ dễ dàng chu toàn luật Chúa Kitô hơn.
Amen (Gc 5,16; Gl 6,2).