Thư Thứ 2 Thánh Clara Gởi Á Thánh Agnes Thành Prague

Kính thăm Bà Agnès, ái nữ của Vua các vua, nữ tỳ của Chúa các chúa (Kh 19,16; x. 1Tm 6,15), hiền thê rất xứng đáng của Đức Giêsu Kitô và bởi đó là hoàng hậu rất cao sang. 2 Clara, tôi tớ vô dụng và bất xứng (Lc 17,10) của các Bà nghèo khó, xin kính chào và kính chúc Bà luôn sống trong sự nghèo khó tuyệt đối.

3 Tôi cảm tạ Đấng ban phát hồng ân, Đấng mà chúng ta tin rằng từ Người phát sinh mọi tốt lành và hoàn hảo (Gc 1,17), vì Người đã trang điểm Bà với hào quang là các nhân đức và những huy hiệu là sự hoàn thiện như thế, 4 để một khi trở nên người chuyên cần noi gương Chúa Cha trọn hảo (x. Mt 5,48; Tv 138,16), Bà xứng đáng trở nên hoàn hảo, ngõ hầu Người không thấy chút gì là bất toàn nơi Bà.

5 Đó là sự hoàn hảo khiến chính Đức Vua sẽ đón nhận Bà vào trong loan phòng Thiên quốc, nơi Người ngự uy nghi trên tòa kết bằng muôn tinh tú (xem Phụng vụ các Giờ kinh, lễ Đức Mẹ lên trời), 6 bởi vì, khi khinh chê sự cao sang của một vương quốc trần thế và cho những lời cầu hôn của hoàng đế là không đáng gì; 7 khi tha thiết gắn bó với đức nghèo rất thánh, trong tinh thần khiêm hạ và tình yêu nồng nhiệt, Bà đã gắn bó với vết chân của Đấng (1Pr 2,21) mà Bà đã đáng được kết giao như một hiền thê.

8 Vì biết rằng Bà được trang điểm bằng nhiều nhân đức, nên tôi không muốn quấy rầy Bà với những lời lẽ vô ích, 9 cho dù không gì là vô ích đối với Bà khi Bà tìm được ở đó một đôi lời an ủi. 10 Nhưng bởi chỉ có một điều cần mà thôi (Lc 10,42), tôi làm chứng về điều duy nhất ấy, và khuyến khích Bà, vì tình yêu đối với Đấng mà Bà đã hiến dâng thân mình làm của lễ thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12,1), 11 như một Rakhen thứ hai (x. St 29,16), hãy luôn nhớ đến quyết tâm của Bà và nguyên tắc Bà đã vạch ra:

        Điều gì Bà đã nắm giữ, hãy nắm giữ cho chắc;

        điều gì Bà đã làm,

        xin tiếp tục làm đừng bao giờ buông trôi
                                                          (x. Dc 3,4).

12         Nhưng, nhanh nhẹn rảo bước,
nhẹ nhàng tiến lên,
với đôi chân vững chãi,
sao cho cả bước chân Bà
cũng không hề vương bụi đường;

13     hãy tiến lên
        vững tin, vui vẻ và nhanh nhẹn,
        trên nẻo đường hạnh phúc đích thực;

14     đừng cả tin điều gì,
đừng thuận theo điều gì
        khuyên nhủ Bà xa lìa quyết tâm đó,
        hoặc gây cớ vấp ngã trên đường Bà đi
                                        (Rm 14,13)
        hầu làm cho Bà không giữ được
        những lời khấn nguyền cùng Đấng tối cao
                                        (Tv 49,14)
        trên con đường trọn lành
        mà Thần Linh Chúa đã kêu gọi Bà.

15 Để vững bước hơn trên con đường huấn lệnh Chúa (Tv 118,32), xin Bà hãy nghe theo lời chỉ giáo của cha rất khả kính chúng ta là anh Êlia, Tổng Phục vụ. 16 Hãy coi trọng lời ngài răn dạy hơn lời những kẻ khác, và quí trọng hơn bất cứ mọi món quà nào khác.

17   Nếu có ai nói với Bà
hoặc gợi cho Bà điều gì khác,
ngăn cản Bà đạt tới sự hoàn thiện
hoặc đi ngược lại với ơn thiên triệu,
thì xin đừng nghe theo,
cho dù Bà phải kính trọng họ.

18   Song, là người trinh nữ nghèo khó,
hãy ôm ấp Chúa Kitô nghèo khó.

19 Hãy ngắm nhìn Đấng đã vì Bà mà bị khinh dể và hãy bước theo Người: hãy chịu khinh dể vì Người trên thế gian nầy. 20 Hôn phu của Bà, Đấng xinh đẹp nhất giữa con cái loài người (Tv 44,3), đã trở thành người thấp hèn nhất, bị khinh dể, bị đánh đập, toàn thân tan nát vì đòn vọt (x. Mt 27,26), lại chịu chết hết sức đau đớn trên thập giá để cứu độ Bà. Vậy, tâu hoàng hậu cao sang, hãy chăm chú nhìn Người, nghĩ tưởng đến Người, chiêm ngắm Người, bởi vì Bà ao ước noi gương Người.

21      Nếu Bà cùng chịu đau khổ với Người,
Bà sẽ cùng hiển trị với Người
                                 (x. Rm 8,17; 2Tm 2,12-13);
nếu Bà buồn khổ với Người,
Bà sẽ vui sướng với Người;
nếu Bà cùng chết với Người
                                 (x. 1Cr 12,26; 2Tm 2,11)
trong những nỗi gian truân của thập giá,
Bà sẽ chiếm được lâu đài Thiên quốc
trong sự huy hoàng rực rỡ của các thánh
                                                    (Tv 109,3);

22   tên Bà sẽ được ghi vào sổ trường sinh
                                          (x. Pl 4,3; Kh 3,5),
và được vinh hiển công bố giữa loài người.

23 Bởi đó, đổi lại những phù vân thế trần, Bà sẽ được dự phần mãi mãi vào vinh quang Nước Trời; đổi lại những của cải chóng hư nát, Bà sẽ được thông phần vào của cải vĩnh cửu và sẽ được sống muôn đời.

24 Chị rất yêu dấu và Bà Chúa, chúc chị luôn mạnh giỏi vì Chúa, hôn phu của chị. 25 Xin nhớ đến tôi và các chị em tôi trong lời cầu nguyện sốt sắng của chị, bởi vì chúng tôi mừng vui vì những điều lành Chúa đã đoái thương thực hiện nơi chị (x. 1Cr 15,10; Kh 14,22). 26 Cũng xin các chị em của chị nhớ đến chúng tôi.