Gợi ý cho một buổi Canh Thức trước Thánh Giá Damiano

Hướng đến cuối Mùa Chay hoặc trong mùa Phục Sinh, chúng tôi đề nghị chị em tạo nên một không gian để chia sẻ ở cấp cộng đoàn, về những hoa trái của việc suy tư cá nhân, giờ nguyện gẫm hoặc những khoảnh khắc quan trọng của việc cầu nguyện. Kết thúc của hành trình Mùa Chay có thể là một cuộc cử hành quanh Thánh Giá Damiano. Chúng tôi đề nghị chị em sáng tạo, ngoài những cách lối đa dạng, một cuộc họp mặt huynh đệ cùng với Đức Kitô đã Chịu đóng đinh và Phục sinh... (Ban chuẩn bị TTN 2014)

 

Gợi ý cho một buổi Canh Thức

trước Thánh Giá Damiano

Dẫn nhập

       Mời gọi cầu nguyện vào cuối mùa phụng vụ này.

       Một cuộc cử hành về hành trình cá nhân và tình huynh đệ của chúng ta trong sự hiện diện của Đức Kitô khổ nạn và phục sinh.

       Một lời cầu nguyện cho toàn Hội Dòng.

Bài hát mở đầu, hát Thánh thi hay để nhạc

       Giải thích ý nghĩa Thánh giá Damiano       Chọn các Thánh Vịnh từ phụng vụ về Cuộc Khổ Nạn theo Thánh Phanxicô[1]        
       TV 1: Tại vườn Ghết-sê-ma-ni           
       TV 2: Gặp gỡ trước Thượng Hội Đồng Do Thái
       TV 3: Thời gian chuyển tiếp buổi sáng.        
       TV 4: Gặp gỡ thẩm quyền hoàng đế  
       TV 5: Trên Thánh Giá
       TV 6: Vượt qua thế gian này để về với Chúa Cha
       TV 7: Tung hô vị Anh hùng    

Thinh lặng, âm nhạc hay cử chỉ tượng trưng   
        Chúng ta có thể tôn kính Thánh Giá với hương, hoa và nến. Hoặc thêm cả các tập nhật ký cá nhân của chúng ta.

             
Đọc Tin Mừng Gioan 17          
         Trích từ ​​Lời nguyện Hiến tế của Đức Kitô.

 

Lời chuyển cầu

       Trước mỗi lời cầu nguyện bộc phát, thắp sáng một cây nến trước Thánh Giá để diễn tả cam kết cá nhân của chúng ta trên con đường hoán cải và như một phương cách chiêm niệm.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện kết thúc.[1] X. TÁC PHẨM của Thánh Phanxicô Assisi tr. 232 – 248.