Chúa là ai? Tôi là ai?

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu đã tường thuật lại cho chúng ta việc tông đồ Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ngay lúc đó, Chúa Giê-su nói với Phê-rô “Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Tông đồ Phê-rô thật có phúc vì đã đón nhận và tuyên xưng mạc khải của Chúa Cha. Chúng ta cũng được đón nhận những mạc khải một cách cá vị từ Thiên Chúa ngang qua những biến cố của cuộc sống; đôi khi cả trong “đêm tối của đức tin” và chính nơi tận cùng bất lực ấy chúng ta nhận biết Thiên Chúa là ai. Chắc chắn đức tin mà chúng ta đang lãnh nhận không phải tự nhiên mà có, nhưng là bởi Chúa Cha ban cho. Nhờ đó chúng ta tìm được con đường đến với Đức Ki-tô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống

Một khi được ơn nhận biết Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình, chúng ta cũng được Người trao “một cái tên mới” đó chính là “căn tính đích thực” của ta. Việc đổi tên đánh dấu một sứ mạng mới. Như ông Si-mon khi Chúa Giê-su tặng ông biệt danh Phê-rô nghĩa là Tảng Đá và ông thực sự đã là nền tảng của Giáo hội Người. Ngày nay Hội Thánh vẫn không ngừng chiến đấu với quyền lực tử thần. Sức mạnh của Xa-tan luôn đẩy chúng ta vào con đường tội lỗi, dẫn ta tới sự chết đời đời. Nhưng Hội Thánh sẽ thắng Xa-tan khi mỗi người chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để sống đúng “căn tính cá vị” mà Thiên Chúa đã trao cho mình.

Hành trình khám phá và sống đúng căn tính là một hành trình liên lỉ không có điểm dừng. Điều này không dễ dàng gì, nhưng Thiên Chúa luôn yêu mến và chúc lành cho những ai biết cầu xin và phó thác tất cả cho Ngài. Cũng như các môn đệ vừa công khai tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, Người liền báo cho các ông biết Người sẽ phải chịu đau khổ, bị giết chết rồi sẽ sống lại và lên trời hiển vinh. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục mời gọi chúng ta cùng bước đi trên con đường ấy, bởi đó chính là con đường mà những ai yêu mến Chúa đến cùng sẽ phải đi qua theo một cách thức cá vị. Và chỉ khi nhận biết Chúa là ai? Tôi là ai? Lúc đó chúng ta mới biết Chúa muốn chúng ta làm gì?

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã chịu đau đớn, sỉ nhục trăm nghìn cách vì thương yêu con; còn con, biết bao lần đã phụ nghĩa cùng Chúa vì yêu chuộng những cái vô ích ở đời này. Xin cảm tạ Chúa đã chờ đợi con bấy lâu và đã tỏ lòng Chúa nhân lành thương yêu con.

Lạy Chúa, con trở lại cùng Chúa, xin Chúa thương xót con. Từ nay, xin ban cho con biết Chúa, biết con và biết những việc con phải làm để đẹp lòng Chúa, xin ban cho con can đảm để con giữ lòng trung nghĩa cùng Chúa và làm tất cả chỉ vì yêu mến Chúa.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ có phúc biết bao, vì đã hằng làm trọn thánh ý Chúa. Lạy Mẹ, xin Mẹ bầu cử cho con, để bao lâu còn sống, con cũng biết làm theo thánh ý Chúa như vậy. Con trông cậy Mẹ ban ơn trọng này cho con.

Tông đồ bé nhỏ