Hơi Thở Của Thiên Chúa

“Nói xong, Người thổi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...” (Ga 20, 22).

Hồng ân sự sống mà chúng ta có được là do Thiên Chúa ban tặng để nhờ tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta được sống và sống dồi dào. Cũng như trong cuộc sáng tạo đầu tiên, hơi thở của Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào Ađam, để con người đầu tiên có sự sống và trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Cũng vậy Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đã lặp lại hành động ấy khi Ngài xuất hiện giữa các môn đệ và thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22). Nhận lấy Thánh Thần chính là nhận lấy sự sống của Thiên Chúa, là nhận lấy tinh thần của Thiên Chúa bởi chính Thánh Thần là Thần Khí và là Hơi Thở của Thiên Chúa.

Các môn đệ đầu tiên đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta cũng đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa khi được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Thêm Sức. Vì thế, hơi thở, sức sống và tinh thần của Thiên Chúa được thổi hơi vào trong chúng ta. Nhưng chúng ta đã thực sự sống bằng hơi thở Thần Linh đó chưa? Thánh Phaolô đã đề cao Đức Ái như một đặc ân của Thánh Thần khi nói về các ơn sủng Thiên Chúa ban cho mọi chi thể thuộc thân thể Đức Kitô: “Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7).

Đúng vậy, sống Đức Ái là sống yêu thương, sống bằng hơi thở của Thiên Chúa, là sự kết hợp với Thiên Chúa Tình Yêu, là sống trong Thánh Thần. Chỉ có yêu thương mới làm cho chúng ta được sống và tăng trưởng thực sự. Cũng chỉ có yêu thương mới làm cho chúng ta sống tâm tình biết ơn, đón nhận và hoán cải. Bởi thế ai yêu thương nhiều thì sẽ được biến đổi nhiều, vì tình yêu sẽ dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, Đấng trao ban sự sống và là cùng đích của chúng ta.

Qủa thế, trong đời sống cộng đoàn nếu thiếu yêu thương thì không bao giờ có hợp nhất. Chỉ có yêu thương mới nối kết được những khoảng cách, lấp đầy những cách biệt và giúp đón nhận, bổ túc cho nhau giữa những khác biệt. Để sống giới răn yêu thương, chúng ta được mời gọi đem hết tài năng, ơn ban của mình đã nhận lãnh để làm thành của chung của cộng đoàn. Tuy nhiên, chúng ta có thể sống yêu thương theo tinh thần Tin Mừng nếu như chúng ta biết đặt mình dưới tác động của Thánh Thần. Học cách buông bỏ ý riêng hay một thói quen xấu để tập một nhân đức đều cần đến sức mạnh và ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa, vì Ngài là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở không ngừng làm sống động và tươi mới.

Chúng ta sẽ cầu xin ơn nào của Chúa Thánh Thần cho chính mình và cho thế giới hôm nay? “Chúng ta hãy xin ơn sức mạnh vì sức mạnh của Thánh Linh đã trợ giúp các thánh Tử đạo. Tạo vật cũng được tăng trưởng nhờ hoạt động của Người. Chúng ta hãy khẩn nài được ơn sức mạnh, nó rất cần thiết trong thời buổi ích kỷ và nhu nhược này, nó thật hữu ích cho các tâm hồn thừa sai. Dầu được Chúa ban những ơn lành trong tâm hồn và trên mọi hoạt động, chúng ta hãy biết cảm tạ và cầu nguyện luôn. Vực thẳm lôi cuốn vực thẳm; chớ gì vực thẳm yêu thương và ân sủng sẽ lôi cuốn chúng ta. Vì thế chúng ta phải phát triển kho tàng tình yêu và ân sủng trong tâm hồn.” (Chân phước Marie de la Passion)

Vậy chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận những luồng gió mới mà Thánh Thần Chúa đang thổi trong lòng Giáo Hội và trên khắp mặt địa cầu của thế giới hôm nay. Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa cũng thổi vào lòng chúng ta, vào cộng đoàn chúng ta một luồng gió mới để Hội Thánh luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

“Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài hãy đến với chúng con và làm cho chúng con hiểu rằng: Ngài không phải chỉ là Đấng an ủi và âu yếm mà thôi nhưng còn soi sáng và nung đốt các thừa sai của Ngài.” (Chân Phước Maria de la Passion)

Maria Ma Xoang, FMM