Tin Nơi Ngài

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Đó là một mệnh lệnh mà chính Chúa Giêsu dành cho các môn đệ thân thiết nhất của Ngài trong buổi tiệc ly. Và cũng chính là lúc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể-Bí tích tình yêu.

Chúa Giêsu chuẩn bị tiến lên Jerusalem để đối diện với những kẻ chống đối Ngài và Ngài sẽ chịu đóng đinh, chịu chết trên cây Thánh giá. Ngài biết rằng các môn đệ của Ngài sẽ buồn sầu, lo lắng và sợ hãi khi phải chứng kiến cái chết của mình. Chúa đã dặn dò và chuẩn bị trước cho các môn đệ.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta cũng có lúc sợ hãi, vì sao vậy? Có thể vì ngoại cảnh là những khó khăn thách đố của cuộc sống hay do chính những giới hạn của chúng ta… Sợ hãi là một cảm xúc. Nhưng dù sợ hãi chỉ là một cảm xúc, nó vẫn có một sức mạnh vô hình ngăn cản chúng ta được sống tự do.

Làm thế nào để đối diện với sợ hãi? Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ thân tín nhất của Ngài: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy!” Vì đức tin sẽ xuyên qua mọi điều phi lý chúng ta đang đối mặt, giúp ta can đảm đối diện với những thách đố. Đức tin đem lại cho ta sức mạnh, ánh sáng để bước đi trong bóng tối cuộc đời cho dù là tội lỗi yếu đuối của chính chúng ta.

Và như thế, chúng ta-những Kitô hữu tin tưởng rằng cuộc đời chúng ta đã có một Đấng đầy quyền năng bảo kê-người ấy là chính Thiên Chúa. Đấng là Cha đầy lòng yêu thương đã trao Con Một của mình để cứu nhân loại. Qua Đức Giêsu, chúng ta được biết thế nào là yêu đến tận cùng, tình yêu dám thí mạng vì người mình yêu. Lo lắng và sợ hãi vẫn còn đó, nhưng chúng ta tin và sống trong hy vọng rằng Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta được trở về nhà với Ngài. ”Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” và “Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với Thầy”.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, Ngài biết mọi sự và làm chủ mọi sự. Ngài biết rõ lòng con và mọi khó khăn con đang đối diện trong cuộc sống. Xin ban cho con sức mạnh để con dám đối mặt với sợ hãi và tin tưởng nơi Ngài. Con tin rằng qua những khó khăn thách đố, Ngài sẽ dạy cho con bài học về sự phó thác. Xin chiếu sáng tâm trí con và ban bình an cho tâm hồn sợ hãi của con. Và xin cho chúng con biết phó thác cuộc đời chúng con cho Ngài, can đảm để chọn điều Chúa muốn dù đôi khi chúng con phải trả bằng chính mạng sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, con tín thác nơi Ngài.

Dấu Chân Trên Cát