Điều Kỳ Diệu Của Ngôi Sao Dẫn Đường

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. (Mt 2, 2b)

Hôm nay Hội Thánh cử hành lễ Chúa Hiển Linh hay con gọi “Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Tin Mừng  đưa chúng ta về lại với bối cảnh của dân Do- thái xưa. Vào thời kỳ các sách Tin Mừng được biên soạn, văn chương Do-thái thích đưa ra những trình thuật thời thơ ấu của các anh hùng trong Kinh Thánh. Và có tương truyền rằng: “Một ngôi sao đã báo cho Pha-ra-ô biết một vị cứu tinh của người Hipri sắp chào đời, do đó nhà vua quyết định giết chết tất cả các bé trai, nhưng Mô-sê đã được cứu thoát.” Có lẽ, chính trong bối cảnh, hay bầu khí này mà tác giả Matheu đã mượn mạch văn trong truyền thuyết để diễn đạt sứ mạng của Đức Giê-su. Đây là cơ hội cho ông trình bày rõ hơn về con Người Giêsu cùng với sứ mạng của Người. “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón nhận.” (Ga 1: 11). Bởi vì đồng bào ruột thịt không đón nhận lại còn ngược đãi, nên Người đã loan báo Tin Mừng cho những người không thuộc dân Do Thái.

Quả thế, các nhà chiêm tinh là những người không thuộc dân Do Thái, được đặt vào hàng dân ngoại.  Ở đây các ông đại diện cho những người không biết Kinh Thánh. Hàng tư tế và lãnh đạo của dân Do Thái không đón nhận tin vui Chúa Giê-su chào đời, nên Thiên Chúa đã bạn cho bạn hữu của Người thuộc dân ngoại được biết tin ấy. Đây là bài học không chỉ có giá trị vào thời Chúa Giê-su nhưng có giá trị cho mọi thời đại: Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ của tất cả mọi dân tộc chứ không phải dành riêng cho những người thuộc thành phần Hội Thánh mà thôi.

Ngôi sao ở đây gợi ý rằng, Thiên Chúa ra dấu kêu gọi mọi người chúng ta, từ những cá thể riêng biệt  đến với Người theo cách thức chúng ta sẵn có. Chúng ta có thể là một bác nông dân chân lấm tay bùn, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hay chúng ta là những anh lao công, âm thầm cống hiến sức lực của mình giúp cho môi trường được trở nên trong lành hơn. Chúng ta cũng có thể  là một người bán vé số, những em bé đầu đường xó chợ hay một giám đốc ăn mặc sang trọng, tất cả đều được Thiên Chúa kêu gọi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thực tâm đi tìm Chúa và để cho ánh sáng của Người đang chiếu sáng cuộc đời ta hay chúng ta để cho trăm ngàn ánh sao  vật chất che mờ Ánh Sáng đến từ Thiên Chúa  là “ánh sáng soi đường…”  hôm nay đã dẫn ba vua đến gặp Người.

Thiên Chúa rất dễ gần nhưng không phải ai cũng gặp được Người, nhưng chỉ những ai thành tâm tìm Người mới gặp. Vì đối với Thiên Chúa, ai gõ thì sẽ mở cho, ai tìm thì sẽ thấy. Đến nhà thờ mà thôi chưa đủ, chúng ta còn phải có cả một cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Ngài mời gọi bằng những dấu chỉ của thời đại. Phải tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ ấy, hay đúng hơn, để biết được giữa muôn vàn sự kiện của cuộc sống thường ngày, giữa muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, hay giữa biết bao thăng trầm xảy ra trong cuộc sống. Mỗi Kitô phải là những vì sao sáng làm lan tỏa tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống yêu thương tha, quan tâm tâm đến những người sống xung quanh mình.

Lạy Chúa Giê-su là sao sáng dẫn đường chỉ lối cho chúng con. Xin Ngài dẫn dắt chúng con đến với Ngài, xin Ngài nhóm lên trong tim mỗi người chúng con ngọn lửa tình yêu của Ngài để chúng con sống và làm ánh sao dẫn đưa anh chị em chúng con đến cùng Chúa, vì đây là sứ mạng mà chúng con đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội. Amen.

                                                                                        Hồng Xóm Núi, Fmm.