Tin Để Yêu Hơn

Mỗi chúng ta cần có lòng tin nơi nhau. Niềm tin là chìa khóa để thiết lập những tương quan trong cuộc sống. Thế thì tin là gì? Làm sao để chúng ta có thể tin tưởng nhau khi chúng ta chưa biết về nhau hay nói đúng hơn chưa quen nhau? Tin là chấp nhận hay từ chối, tin là sẵn sàng trả giá cho những bấp bênh và có khi sẽ bị lừa. Nhưng chỉ những người nào biết mới tin và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho niềm tin của mình. Vâng chúng ta sống để tin và yêu hơn.

Sống trong đời sống, người Ki-tô hữu ngoài niềm tin vào con người với nhau thì chúng ta còn thể hiện niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng chính Ngài dựng nên chúng ta và chuẩn bị cho mỗi người một kế đồ yêu thương. Vì vậy, chúng ta được mời gọi sống niềm tin trong từng biến cố, kinh nghiệm của đời sống hằng ngày.

Tin để yêu hơn và bình an hơn. Niềm tin giúp chúng ta có những mối quan hệ tốt đẹp. Những mối tương quan tốt cần được xây dựng trên niềm tin. Với bạn bè, đồng nghiệp chúng ta xây dựng sự tin tưởng và đạt niềm tin nơi chữ tín. Trong gia đình anh chị em xây dựng niềm tin nhờ tình yêu thương và đón nhận nhau. Niềm tin đôi khi chúng ta không thấy nhưng những hệ quả mà nó đem lại giúp chúng ta có sự hiểu biết hơn và trân trọng người khác hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một tương quan cởi mở và đối thoại hơn nữa? Sẵn sàng đón nhận và đi ra với người khác nếu không nhờ tin. Tin để yêu, để sống và để đem lại sự bình an cho nhau;và làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp và cao quý hơn.

Trong bài tin mừng hôm nay niềm tin giúp các tông đồ thêm yêu mến Chúa hơn đặc biệt với ông Tôma. Ông có một kinh nghiệm được chạm tới Chúa, được chạm đến nơi sâu nhất của đức tin đến nỗi ông đã phải thốt lên: “ Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Tôma đã được thấy chính Chúa Giê-su Phục Sinh, Đấng đã giúp ông tin tưởng và dạy cho ông một kinh nhiệm thực sự về niềm tin và sống niềm tin: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Nhờ có niềm tin Tôma đã yêu mến Chúa hơn và cuộc đời ông là một minh chứng cho niềm tin của mình.

Tin là sức mạnh để thắng vượt mọi khó khăn. Trong bài Tin mừng hôm nay, khi mà các tông đồ đang rất lo sợ vì có thể bị người Do thái bắt nhốt vì cùng là người thuộc nhóm của ông Giê-su. Sự sợ hãi khiến các ông co cụm, chạy chốn và ngờ vực nhưng chính nhờ lòng tin các ông có sức mạnh để bước ra và đương đầu với những khó khăn. Khi Chúa Giê-su Phục Sinh hiện đến Ngài thổi hơi trên các ông và ban sự bình an của của Thánh Thần Phục Sinh. Sự bình an này chính là hoa trái của niềm tin khi các môn đệ vượt qua sự sợ hãi và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Và tin giúp các ông đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Ông Phê-rô là chứng nhân về điều này khi ông bắt đầu rao giảng về Đức Giêsu Phục sinh thì đã có rất nhiều người xin được rửa tội.

Tin để được sự sống đời đời. Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nói: “…Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23). Hôm nay Tôma đã bị Chúa khiển trách về sự cứng lòng tin khi ông đòi cho được xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa. Chúng ta có thể hiểu được suy nghĩ của Tôma vì trước một mầu nhiệm cao cả này chúng ta cần đến ơn Chúa giúp để chúng ta có thể hiểu và xác tín hơn nữa. Vì thế chúng ta đã nói từ trước chỉ những người biết mới tin. Cái biết trong Thiên Chúa phải trải qua những kinh nghiệm và sự trải nghiệm của đức tin; qua nhiều những kinh nghiệm khác nhau và mối tương quan thân tình với Chúa. Và để niềm tin giúp đem lại sự sống đời đời chúng ta cần sống niềm tin vào Đức Giê-su Phục Sinh ngày càng xác tin hơn nữa trong cuộc sống của mình. Lời tuyên xưng của Tôma xưa cũng là lời tuyên xưng của mỗi chúng ta nơi thời điểm hiện tại. Hãy sống để diễn tả niềm tin một cách mạnh mẽ và xác tín hơn nữa trong chính đời sống của mình.

Tôma chính là một mẫu gương về lòng tin cho đời sống chúng ta. Có những khi bước đi trong bóng tối cuộc đời, những đêm tối đức tin làm chúng ta dễ ngã lòng và nghi ngờ tình thương của Chúa. Chúng ta muốn buông xuôi, bỏ cuộc và đôi khi thất vọng muốn rời xa cộng đoàn. Tôma cũng thế, khi Chúa chết cũng làm cho ông thất vọng và ông đã rời cộng đoàn, sống cô đơn, thất vọng. Nhưng chính ông đã trở về với cộng đoàn, nhờ thế ông cảm nhận niềm vui và tình yêu của Chúa Giê-su Phục Sinh.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin giúp chúng con dám can đảm tuyên xưng mầu nhiệm khổ nạn, chết và sống lại của Chúa cho thế giới hôm nay; và tuyên xưng Chúa trong từng biến cố vui buồn hằng ngày. Xin Chúa Thánh Thần nối kết chúng con nên một trong Chúa và trong tình huynh đệ hiệp nhất và yêu thương. Nhờ đó mỗi ngày chúng con sống sự : hiệp hành- hiệp thông và sứ vụ cùng với Giáo hội. Và qua chính mầu nhiệm Phục Sinh chúng con càng thêm lòng tin, cậy và yêu mến Chúa hơn. Amen

                                                                                      Cỏ Mật, fmm