Hết Lòng Cậy Trông Chúa

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? » (Mc 4,40)

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn Chúa nhật 29 thường niên năm 2021 để toàn tín hữu Việt Nam hợp dâng lễ cầu nguyện cho đại dịch. Vì ngày đặc biệt, nên các bài đọc riêng và sắc áo tím trong sự hiệp thông cùng ý nguyện là sức mạnh kêu cầu Chúa cho toàn dân, cách riêng cho dân Việt Nam đang sống thật cơ cực trong đại dịch kéo dài nửa năm qua và còn tiếp tục xáo trộn trong đời sống. Đại dịch gây ra : Con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ, mất sự nghiệp, mất công việc, bị đói, bị xa cách vì phong tỏa... bị chết vì dịch bệnh... đúng là cơn bão dịch thật kinh hoàng ! Vâng, cả nhân loại đang sắp chìm vì cơn bão này ! Chúa ơi Ngài có ngủ không ? Lời Chúa nói xưa kia và hôm nay cũng đang chất vấn chúng ta: «Làm sao mà giờ này anh em vẫn chưa có lòng tin!»

Đọc lại bài Tin Mừng này trong quẫn bách, ắt hẳn chúng ta nghiệm rõ hơn tình thương và uy quyền của Chúa mà xưa các tông đồ đã thốt lên khi chứng kiến Ngài dẹp yên sóng biển : «Ngài là ai mà cả gió và biển cũng tuân lệnh ?» (Mc 4,41). Vâng, đã có rất nhiều lần trong cuộc sống của mỗi người, những cơn bão cuộc đời, cơn bão gia đình và cơn bão trong xã hội làm cho ta xiêu đổ. Nhưng chúng ta cầu cứu ai để giúp dẹp cơn bão đó : Cậy vào tiền, vào sức mạnh của uy quyền, vào các thần linh để cầu khấn, hay chạy đến Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối trong nhẫn nại ? Bao nhiêu năm sống đức tin, lúc này là lúc Chúa đang chất vấn mỗi người chúng ta. Trong cơn cùng quẫn, trong bầu khí không được đến nhà thờ để cầu nguyện vậy chúng ta sống đức tin ra sao ? Vẫn cậy trông vào Chúa hay thất vọng vì bị sống trong nỗi cơ cực ?

Phong trào giữ gìn đức tin đang lan rộng mà Giáo Hội dùng để chăm sóc con cái mình là : thánh lễ trực tuyến, lần hạt trực tuyến, hiệp thông cầu nguyện trực tuyến... đó là những phương tiện mà Giáo Hội dùng để tiếp tục nâng đỡ đức tin cho chúng ta. Đại dịch làm cho chúng ta phải sống thời gian bị cách ly, bị phong tỏa và không được làm việc ... chúng ta có dùng thời gian quý báu đó để vui sống với gia đình, sống chậm lại để suy tư về cuộc sống, có thời gian để đào sâu đức tin hơn không ? Đứng trước nỗi sợ bị nhiễm covid, chúng ta có chạy đến Chúa và thực tâm tin tưởng, cậy trông Ngài không ? Hay chúng ta để cho nỗi lo sợ lớn hơn cả lời cầu nguyện, sự oán than lớn hơn lòng cậy trông, bức bối vì thiếu thốn lớn hơn cả sự nhẫn nại bao dung và hy sinh để góp phần vào sự thiện...

Trong mọi hoàn cảnh, dù thức hay ngủ, dù đói hay no, dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ Chúa luôn có đó ở cùng ta. Chỉ có riêng chúng ta thường lãng quên Chúa khi vui sướng và nhớ đến Chúa khi buồn chán và dễ than trách Chúa khi gặp gian nan. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn cậy trông Chúa, vì Ngài thật uy quyền đến gió và biển đều tuân phục. Chúa có đó, Ngài luôn ở cùng chúng ta.

Xin Chúa thêm lòng tin yêu nơi chúng con. Amen

Anna Phạm Tuyết, fmm.