Dọn Đường Đón Chúa

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta, Chúa đến Ngài không cần « con đường cao tốc » để chạy cho nhanh, nhưng Ngài cần con đường tâm hồn ta ngay thẳng, công chính để Ngài đến được với ta.

« Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi » (Mc 1,3)

Để phát triển kinh tế, trước tiên người ta quan tâm đến giao thông đường bộ. Các nước phát triển về kinh tế, thường họ xây dựng giao thông rất tốt, khó thấy những ổ voi, ổ gà trên đường. Điều đó cho thấy con đường rất quan trọng, đường tốt giao thông tốt ; đường xấu hư hỏng xe cộ và di chuyển ắt tắc… mất thời gian ! Từ con đường vật chất, hôm nay Chúa nhật 2 Mùa Vọng mời ta hướng đến con đường tâm hồn. Đây mới là điều quan trọng. Bởi lẽ, tri thức, tinh thần và trái tim mới là con người chúng ta.  Đường đón Chúa không là con đường vật chất mà là con đường thiêng liêng. Con đường ấy Chúa cần để mang lại cho chúng ta một hạnh phúc thật.

Bài Tin Mừng hôm nay, sau lời mời gọi sửa lại con đường tâm hồn đón Chúa, thì chính Thánh Gioan đã đi bước trước trong khiêm hạ, ông đã giới thiệu Chúa cho mọi người. Mặc dù uy tín của Gioan đang là điểm nóng của quyền lực ! Ông kêu gọi mọi người hãy sám hối ! Họ đến với ông để xin phép rửa và tỏ lòng sám hối ! Thay vì lấy uy tín cho mình, ông lui lại phía sau để giới thiệu Chúa : « Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dép cho Người »…  Có lẽ thái độ này hôm nay là tiếng nói ngôn sứ thật mạnh mẽ cho chúng ta, khi mà chiếc ghế quyền lực đang bị tranh giành, đó cũng là điểm nóng trong thế giới chúng ta. Ít nhiều từ mọi cấp bậc, lớn thanh trừng nhau theo kiểu lớn, nhỏ thì kèn cựa, tỵ nạnh nhau theo kiểu nhỏ !!!  Lời Chúa hôm nay mời gọi ta, Chúa đến Ngài không cần « con đường cao tốc » để chạy cho nhanh, nhưng Ngài cần con đường tâm hồn ta ngay thẳng, công chính để Ngài đến được với ta.

« Tín nghĩa công bình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên 

Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân »

(Tv 84). 

Thánh vịnh 84 nói lên khát vọng hòa bình của con người, sự hòa bình đó chỉ có được khi tâm hồn ta biết sống sự công chính. Giá mà người ta sống sự công chính  thì con đường vật chất không xuất hiện ổ gà, ổ voi ! Giá mà mỗi người không ích kỷ tranh giành, biết khiêm tốn làm đúng chức năng và đứng đúng chỗ của mình trong sự hiệp nhất để chung tay xây dựng, thì sự an hòa, hạnh phúc  lan tỏa !  Thế giới  bình an, con người  luôn hạnh phúc.

Sự khao khát của chúng ta sẽ hiện thực cùng với Chúa : hãy bắt đầu sống chân thật từ những hành vi nhỏ nhất. Biết chọn cái tốt cho dù phải trả giá ; biết chọn sống công chính cho dù phải thiệt thòi ; biết lội ngược dòng chảy xấu để có được dòng chảy tốt cho hậu thế. Việc làm tốt dù nhỏ, nhưng làm với Chúa sẽ trở thành vĩ đại. Dịch Covid-19 lây lan gây chết chóc, thì dịch của tình thương và công lý Chúa sẽ là vắc-xin chữa lành cho thế giới chúng ta.  Chỉ có con đường Công Lý mới là đường đón Chúa.

Anna Phạm Tuyết, fmm