Ý Nghĩa Cuộc Sống Hy Sinh

Hãy cùng nhau làm việc tốt từ những việc nhỏ nhất vì lòng yêu mến Chúa. Đó là sống nhân đức anh hùng của các thánh Tử Đạo.

« Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy » (Lc 9,24)

Vào cuối mùa Phụng Vụ, Giáo hội Việt Nam luôn dành tuần 33 thường niên mừng trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để nêu gương cho hậu thế về nhân đức hy sinh vì lòng yêu mến Chúa cho đến chết.  Vâng, như hạt lúa mì rơi xuống đất có thối đi mới sinh nhiều hoa trái. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì đất nước. Vậy đâu là ý nghĩa đích thực cho hạt lúa cuộc đời mình thối đi để sinh hoa trái ? Đâu là cái khác biệt của anh hùng liệt sỹ và sự hy sinh tử đạo của các thánh ?

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do đó chính là tình yêu.  Vì Thiên Chúa không muốn ép chúng ta phải làm theo ý Ngài, nhưng Ngài mong chúng ta biết chọn làm theo ý Ngài để chúng ta được hạnh phúc. Chính sự tự nguyện này mới làm ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc sống hy sinh. Hy sinh cho đi cuộc sống để làm việc tốt lành. Không hận thù, không giết hại, không tranh giành mà ở đó chỉ có yêu thương và hy sinh vì người khác.

Bài đọc 1 của sách Macabe đã cho thấy sự hy sinh quá lớn lao của người mẹ khi chứng kiến bảy người con của mình bị giết. Lý do bà đón nhận sự đau đớn này là vì bà yêu mến Chúa và bà muốn con cái bà hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh và cùng đích cuộc đời là gì. Vâng, chính Chúa, chính Ngài mới là nguồn gốc của sự sống. Sự gắn bó giữa Thiên Chúa và con người chính là hơi thở. Sự gắn kết này làm cho con của bà hiểu được Thiên Chúa là ai và những người con của bà đã  tự nguyện đón nhận cái chết vì Chúa trong tinh thần tín trung với Chúa và hòa bình với kẻ thù. Đó là ý nghĩa của việc cho đi cuộc sống. Vì sự hy sinh của mình chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại niềm an vui cho người khác.

Lời Chúa hôm nay khẳng định: « Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ». Các thánh Tử Đạo đã liều mạng sống để : bảo vệ đức tin của mình, đem lại sự hòa bình, nói cho thế giới về một Thiên Chúa nhân từ, chứng từ về một Thiên Chúa thánh thiện tinh tuyền, toàn năng và là cha của con người. Liều mình cho đi cuộc sống của các thánh Tử Đạo là chứng từ về một Thiên Chúa giàu lòng xót thương và ở đó không hận thù, không bạo động. Vì các ngài không oán hận kẻ giết mình. Còn chúng ta, chúng ta còn oán hận kẻ hại mình hay ghét người không thích mình không ?

« Cho đi cuộc sống để làm việc tốt lành » như thế nào ?  Nhìn vào cuộc đời của Thánh Phaolo, một con người khét tiếng là giỏi. Ông nhiệt thành tới mức giết mọi Kitô hữu không trừ một ai ! Lúc này Thánh Phaolo đang nhiệt thành dấn thân trong cơn cuồng nhiệt đến độ coi việc giết người khác để bảo vệ một lý tưởng sai lạc!  Bất chợt Chúa đến ! Phaolo gặp Chúa ! Cuộc hoán cải tuyệt vời đến độ ngài phải thốt lên : « Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8,38-39) ». Lúc này cuộc sống cho đi của Thánh Phaolo đã mang một ý nghĩa đích thực đó là ông chỉ làm việc tốt lành. Phaolo không oán hận, không giết hại, không ganh đua.  Việc tốt lành Phaolo làm là củng cố niềm tin đích thực cho các Kitô để sống tốt lành : không bạo động, không gian xảo, không dâm ô, không hận thù, không khích bác mà hãy kiên trì cầu nguyện và làm việc tốt lành. Kiên tâm cho đến cùng với Chúa cho dù bị tù tội, bị hiểu lầm và nguy hiểm cả tính mạng thì tình yêu Chúa vẫn luôn thúc bách ta làm việc tốt lành và khước từ mọi hành vi không thuận với Thiên Chúa.

Cuộc đời của các Thánh Tử Đạo mời gọi ta biết kiên trung với Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Cuộc đổ máu của chúng ta không do gươm giáo, nhưng là do sự chọn lựa sống tốt hay xấu trong cuộc đời. Hệ quả của lòng tốt là an hòa, quảng đại, tha thứ, yêu thương, bác ái, hiền hòa, khiêm tốn và kiên trì trong mọi nghịch cảnh cuộc đời với lòng tín thác vào Chúa. Còn ngược lại là lối  sống ích kỷ, ganh ghét, hận thù, cứng cỏi, dửng dưng, lười biếng luôn tìm lợi cho chính mình và coi trọng vật chất  hơn tình người. Ta dễ nói dối để che đậy thói xấu của mình hơn là chân thành thú nhận lỗi lầm. Ta dễ buông theo khuynh hướng xấu hơn là để Chúa hướng mình theo điều tốt đẹp. Dù việc nhỏ ta sống chân thành không mặt nạ, thì ắt việc lớn sẽ không thay đổi lối sống tốt lành của ta. Hãy cùng nhau làm việc tốt từ những việc nhỏ nhất vì lòng yêu mến Chúa. Đó là sống nhân đức anh hùng của các thánh Tử Đạo.

Anna Phạm Tuyết, fmm.