Công Bình Của Thiên Chúa Là Tình Thương

Nếu ta biết nhìn anh em mình với lòng yêu mến, ắt hẳn ta sẽ nhận ra tình thương của Chúa nơi người anh em để ta Tin yêu Chúa hơn và đó chính là phẩm chất sống của con người.

Câu chuyện trả lương của Ông chủ vườn nho hôm nay trong bài Tin Mừng Chúa nhật 25 thường niên thật dị thường ! Đứng về mặt toán học, thì Ông chủ quả là người không biết tính toán và chắc chắn trong kinh doanh sẽ sớm bị phá sản bởi lối tính toán chẳng giống ai từ khâu tuyển lựa nhân công đến việc trả lương ! Vâng, sự dị thường này phải chăng là một dấu hỏi lớn cho đời sống phẩm chất làm người của chúng ta ?

Nếu tôi đặt mục đích sống của tôi chỉ là khối vật chất sở hữu, thì lối hành xử của Ông chủ quả là dị thường ! Nhưng nếu mục đích sống của tôi là trở nên người hơn với tất cả phẩm chất cao quý của con người : biết suy tư, biết giá trị sống của mình không phải là mớ vật chất, thì dường như chúng ta đang sống dị thường, còn lối hành xử của Ông chủ mới là bình thường. Ông Chủ ấy chính là Thiên Chúa của chúng ta. Một Thiên Chúa tình yêu, nên sự công bình của Ngài không dựa trên hiệu năng của công việc, mà dựa trên tình yêu thương.

Bài đọc 1, lời ngôn sứ Isaia chỉ cho ta thấy sự xa lệch của con người với Thiên Chúa là một khoảng cách dường như không thể gặp được : « Đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta » (Is 55,8). Câu này gợi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với Phêrô, khi ông cản lối vào con đường thập của Ngài (Mc 8,33). Thật vậy, lối đường của Thiên Chúa là lối đường công minh và tình thương như trong bài đáp ca đã nói :  « Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa… (Tv 144,17-18). Thiên Chúa không nhìn con người như vật sở hữu, không đối xử với chúng ta như người làm công mà là người con.

Thật đau lòng khi nhan nhản trong đời sống thiếu chất đạo đức, đã sản sinh ra biết bao điều quái gở mới đây bị xã hội lên án : Mẹ dùng con để « chăn tiền » thay vì mẹ chăn tiền để nuôi con ! Con lại bạo hành mẹ cho tới chết chỉ vì mẹ không cho con của hồi môn ! Gia đình anh em có thể không nhìn nhau vì chia của không đồng đều ! Con số vợ chồng li dị ngày càng tăng ! Việt Nam là một trong 5 nước phá thai nhiều nhất trên thế giới ! Tranh dành quyền lực, lợi nhuận trong xã hội và tìm cách thanh trừng nhau đang đến mức báo động ! Và chắc chắn trong lối sống của chúng ta đâu đó ẩn sâu của sự tỵ hiềm vì hơn kém, thua thiệt !!! Tại sao họ có, tôi lại không ???

Và chính những hơn thua đó khiến ta sứt mẻ tình yêu thương chỉ vì cái « được và mất » đượm màu vật chất ! Sự cao thượng của tình thương, nhường nhịn, chia sẻ và khích lệ giúp nhau đến cùng trong sự tăng trưởng đời sống đôi khi lại là điều xa lạ với ta !!! Đó là sự xa lệch giữa ta với Chúa.

Tin Mừng hôm nay kể lại, vào các giờ trong ngày, ngay cả trước khi kết thúc giờ làm việc chỉ còn một tiếng, Ông Chủ vườn nho vẫn tìm kiếm và chào mời nhân công : « Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. » (Mt 20,4). Quả thật sự công bằng của Chúa thật tuyệt vời ! Đó là sự công bằng của tình thương. Ngài không trả theo hiệu năng công việc, nhưng trả theo nhu cầu sống của người làm công. Nhu cầu đó Chúa thấu suốt « tâm can từng gang tấc… » bằng tình thương của Ngài.

Thế nhưng chính cái nhìn tỵ hiềm của con người, mà họ đã trách « Ông Chủ không công bằng » ! Đọc tới đây ta thấy chính mình nghịch lý mà ta lại cho là bình thường : « Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? » (Mt 20,13). Nếu ta biết nhìn anh em mình với lòng yêu mến, ắt hẳn ta sẽ nhận ra tình thương của Chúa nơi người anh em để ta Tin yêu Chúa hơn và đó chính là phẩm chất sống của con người.

Cuộc sống chan hòa tình thương không chỉ là chia sẻ chút vật chất cho người nghèo với mục đích làm phước để đức, bác ái để được tiếng tốt mà đôi khi ẩn sâu bên trong tâm hồn là cả một tỵ hiềm hơn thua với người anh em của mình. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra sự công bình đầy tình thương của Thiên Chúa để sống tình thương đó với anh em của mình.

Mục đích sống của con người không phải là : danh vọng, tiền tài, vật chất, nhưng điều chúng ta cần được thanh luyện như Thánh Phaolo : «  Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi ». (Pl 1,21). Xin Chúa cho chúng con biết sống đúng phẩm chất là người con của Chúa khi chúng con biết đặt tình yêu mến trên lợi nhuận, vật chất. Amen.

Anna Phạm Tuyết, fmm.