Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên

Hãy Đi Ra!

Ra đi đem niềm tin cùng xây dựng đời bác ái, ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa…” Ai trong chúng ta cũng cần đi ra, sự ra đi khỏi chính mình mạng lại cho chúng ta nhiều cái nhìn mới và thành quả mới. Chúng ta luôn có niềm hy vọng sau mỗi lần cùng đi đến và hiện diện với anh chị em mình. Tin Mừng hôm nay một lần nữa Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Thánh Thần.”

Trong suốt hành trình rao giảng Chúa Giê-su nhiều lần đã sai môn đệ ra đi. Chúa sai họ đi rao giảng, chữa lành và nâng đỡ tinh thần cho người đang gặp gian nan thử thách. Trước khi được Chúa sai đi, các ông đã được Chúa dạy dỗ và chỉ bảo một cách tận tình. Lời mời gọi sai đi hôm nay xảy ra sau một biến cố đặc biệt “Sự phục sinh của Đức Ki-tô”.

Các môn đệ đã được chuẩn bị như thế nào cho cuộc sai đi lớn này? Họ có thái độ nào? Thánh sử Mat-thêu miêu tả cách rõ ràng “Sau khi đến ngọn núi Đức Giê-su chỉ cho có những người tin và những người còn hồ nghi.” Những người tin thì họ tin vào điều gì và những ai nghi ngờ thì họ nghi ngờ điều gì? Trước mỗi biến cố xảy đến chúng ta thường đón nhận trong đức tin hay nghi ngờ? Điều đó diễn tả tình yêu và mối tương quan thâm sâu của mỗi người đối với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su là mẫu gương cho mỗi chúng ta về thái độ sẵn sàng đáp trả lời mời gọi “Hãy đi ra.” Nhờ tiếng thưa vâng của Ngài mà nhân loại được hưởng tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Từng mỗi chúng ta được mời giống như Ngài sẵn sàng ra khỏi lòng mình để đi đến với mọi người. Đó có thể là việc bỏ đi những cái nhìn dán nhãn, những xét đoán tiêu cực, cùng nhau lắng nghe và đón nhận bằng cả con tim. Sự ra đi khỏi chốn an toàn để làm những điều Chúa mời gọi và trở nên những môn đệ đích thực theo gương Thầy Giê-su.

Thánh sử Mat-thêu đã tường thuật cuộc hiện ra cuối cùng của Chúa Giê-su sao thật đơn sơ. Chúa không hiện ra một cách đột ngột và cũng không ai hoảng sợ. Điều quan trọng là những lời Chúa nói trong tư cách người Thầy “Anh em hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Chúng ta ra đi mang theo hạt giống là Lời Thiên Chúa để hướng dẫn và nói cho mọi người về tình yêu của Thiên Chúa. Một người Cha đầy tình yêu thương. Một vị Thầy “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Nói cho muôn dân, “làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Cách dạy của Chúa Giê-su với các môn đệ ngày xưa như thế nào? Người đã quy tụ một nhóm môn đệ. Họ sống chung cùng nhau và với Chúa Giê-su. Cách Chúa dạy không chỉ qua lời nói mà bằng cả cuộc đời của Chúa. Qua từng cử chỉ hành động, bài học về “yêu thương” như một minh chứng hùng hồn anh em “hãy rửa chân cho nhau”. Ngày nay, để loan báo Tin Mừng, chúng ta cần chia sẻ giữa người với người trước, sau đó mới tính đến việc loan báo Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng cho ai đó là cách ta giúp họ đào sâu những kinh nghiệm bản thân và quá khứ với Chúa. Và đến một ngày nào đó, người ấy nhận ra nơi Chúa Ki-tô trong cái chết và sự sống của Người “Chân lý luôn sáng rực lên cả cuộc đời mình.”

Nhờ Bí tích Thánh Tẩy người Ki-tô hữu được bước vào sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Được ở lại với Chúa… Trong đoạn Tin Mừng này Chúa Giê-su đã hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Chúa vẫn hiện diện mà đôi khi con mắt người phàm chúng ta không nhận ra. Thánh Augustino nói: “Chúa ở ngay trong con, nhưng con luôn tìm Chúa ở ngoài.” Một lần nữa chúng ta thấy được lời xác quyết của danh xưng Emmanuel “Thiên Chúa ở chúng ta.” Chúa Giê-su luôn ở lại và đồng hành trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài luôn cùng đi, cùng ở và cùng hiện diện với con người. Chúng ta được mời gọi hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón Chúa ngự vào và ở lại trong hồn ta.

“Hãy đi ra tới vùng ngoại biên xa xôi với những nẻo đường quanh co mà tình yêu vẫn chưa hiện diện…” Ra đi để đem bình an, đem tình yêu Chúa và làm chứng về Chúa Giê-su Phục Sinh. Ra đi để mọi người cùng nhận biết danh Người. Giữa thế giới hôm nay, mọi người đang phải đối diện với những nỗi hoang mang và lo sợ. Mỗi người hãy sẵn sàng để được Chúa sai đi, để Chúa dùng như khí cụ đem bình an xuống cho nhân trần. Hãy ra đi để đem lời chúc của Chúa “Bình an cho anh em” đến cho mọi người. Nguồn bình an đem lại sức mạnh, sự trợ lực giúp chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ của thế gian. Chúng ta ra đi vì luôn tin rằng “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Cỏ Mật, fmm.