Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh

Sự Thật mà Thiên Chúa đặt để trong tôi có được lớn lên, được trưởng thành trong cách hành xử của tôi không?

Thần Khí Sự Thật

« Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng  Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật » (Ga 14,16-17)

Hiện nay môi trường bị ô nhiễm vì chất thải, vì con người sử dụng và khai thác thiên nhiên đến kiệt quệ, khiến trái đất ngày càng nóng dần lên, những dấu hiệu xấu xuất hiện của thiên nhiên như lời cảnh tỉnh con người chúng ta… Đâu là nguyên nhân mà con người đã khai thác thiên nhiên như vật sở hữu của mình? Đó là lòng tham để thỏa mãn ước vọng thống trị. Lòng tham con người sản sinh sự dối trá và sử dụng tùy tiện bất chấp mọi hành vi thiếu đạo đức và suy xét, chỉ cần có được điều mình muốn. Trái đất Chúa trao cho con người sử dụng chỉ như người quản lý, nhưng sự tham lam vì tư lợi, không suy đến hậu quả cho hậu thế, nên họ dùng sự dối trá để phục vụ cho lợi ích của mình. Hôm nay Tin mừng tiếp tục nhắc chúng ta, Thần Khí Sự Thật sẽ ở với chúng ta. Vâng đã hơn 2000 năm, Thần Khí Sự Thật vẫn hiện diện trong thế giới. Chính vì đó mà thế giới luôn có thế lực phản tỉnh khi sự dối trá lộng hành. Vậy là người Kitô hữu ta sống thế nào để là chứng tá cho sự thật?

Trong một xã hội mà sự dối trá trở nên bình thường : đi học mà không copy bài là bất thường ; chỉ cần im lặng trước những dối trá sẽ gây hại cho thế hệ sau vì sự an toàn cho mình thì đâu có phạm tội ; tôi không tham nhũng nhưng tôi im lặng không lên tiếng khi chứng kiến tham nhũng ; các hóa chất độc hại tôi cần sử dụng vì lợi nhuận và cuộc sống của gia đình ; tôi không sử dụng hóa chất trong việc chăn nuôi,  trồng trọt, ngay cả trong thực phẩm như bao người khác thì tôi không tồn tại… Vậy sống trong một xã hội mà việc nói dối trở nên bình thường thì ta phải làm sao?

Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phêrô nói rất quyết liệt : « Anh em hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác ». (1 Pr 3,16-17)  . Để làm chứng và sống theo Sự Thật của Thần Khí Chúa, chúng ta có dám chấp nhận chịu khổ để làm việc lành không? Đức tin của tôi không chỉ là tham dự các bí tích và làm các việc đạo đức không ảnh hưởng đến cuộc sống tôi, nhưng đức tin đòi chúng ta kiên trì, mạnh mẽ để làm chứng cho sự thật, ngay cả điều đó nguy hiểm đến tính mạng.

Trong mùa Phục Sinh, các tông đồ đã mạnh dạn làm chứng cho sự thật đó là « Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh đã sống lại ». Bị bắt bỏ tù, thì Chúa giải thoát ; bị đánh đòn xong các tông đồ vẫn tiếp tục rao giảng và các ngài khẳng định : « Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm(Cv 5,29).  Chúa Giêsu đã ban Thần Khí Sự Thật đến và ở với chúng ta mọi ngày cho đến tân thế. Thần Khí ấy đã và đang hoạt động trong thế giới, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong tâm hồn của từng người. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có mở lòng cho Thần Khí ấy hướng dẫn chúng ta như các tông đồ đã sống không? Trong cuộc sống của chúng ta, sự chọn lựa dứt khoát nào của chúng ta để nói rằng « Tôi chọn Thiên Chúa, tôi vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm ?

Lời Chúa của tuần VI Phục Sinh mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình sống đức tin của chính mình. Tôi có cùng đi với Chúa trong hành trình đức tin của tôi không ? Sự Thật mà Thiên Chúa đặt để trong tôi có được lớn lên, được trưởng thành trong cách hành xử của tôi không ?

Anna Phạm Tuyết, fmm.