Thấy Và Không Thấy

“Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta” (Ga 9, 2)

Đó là thắc mắc mà các môn đệ đặt ra với Đức Giêsu. Không phải các ông kết án người mù, nhưng có lẽ đó là vấn nạn chung của những người Do Thái thời bấy giờ. Thực vậy, người Do Thái thời Đức Giê-su cho rằng: bệnh tật là hậu quả của tội, hay nói cách khác “bị Chúa phạt”. Anh mù trong bài Tin Mừng “bị mù từ lúc mới sinh”, như vậy ai là người phạm tội khiến anh bị mù,“ anh ta hay cha mẹ anh ta”?.

Trong cuộc sống, con người rất dễ đánh giá và suy đoán sự việc theo hướng tiêu cực. Thấy anh A, chị B gặp hoạn nạn, thay vì cảm thông, giúp đỡ và chia sẻ lại vội vàng kết án “chắc do ăn ở nên bị Chúa phạt”. Đừng quên rằng, Lời Chúa đã dạy chúng ta “đừng kết án để sẽ không bị kết án” đó sao? Vậy hay lắng nghe câu trả lời của Đức Giê-su: “không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”. Đức Giê-su đã trả lời thắc mắc của các môn đệ. Đồng thời Ngài đã mặc khải sứ mạng của Ngài là Đấng Messia, chính Ngài là Đấng đem ánh sáng chân lý đến cho trần gian. Đức Giê-su không xem nỗi bất hạnh như là hình phạt của Thiên Chúa nhưng Ngài đã chữa lành người mù trong ngày sa bat.

Anh mù trong bài Tin Mừng đã được sáng mắt thể lý. Tâm hồn anh cũng được mở ra. Anh khám phá ra Đức Giê-su là Đấng Ki-tô và đã tin vào Ngài. Những ai tin và đi theo Đức Giê-su là chấp nhận lội ngược dòng. Anh mù trong bài Tin Mừng đã chọn điều đó. Vì vậy, anh bị đuổi ra khỏi hội đường, đồng nghĩa với bị loại trừ ra khỏi xã hội Do Thái. Cha mẹ anh không dám làm như vậy trước đó vì quá sợ hãi.

Hơn nữa, đức tin không do tìm kiếm mà có nhưng là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Chỉ những ai biết mở lòng ra cho tác động của Thần Khí mới nhận được mà thôi. Sứ mạng của Đức Giê-su ở trần gian đã làm đảo lộn tình thế. Người công nhận mình là đui mù dốt nát thì lãnh nhận ánh sáng của Đấng là sự sáng. Những kẻ tự phụ về kiến thức của mình, hoặc tự cho là mình biết (ở đây các người Pha-ri-sêu) đã khép lòng lại trước Đức Giê-su. Họ không nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng mặc khải và là Đấng Cứu Độ vì thế họ trở nên đui mù.

Lạy Chúa Giê-su là ánh sáng thật, xin soi sáng tâm hồn chúng con. Trong những ngày còn lại của Mùa Chay Thánh, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con can đảm và khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm, thiếu sót chúng con đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Có như vậy, chúng con mới thật lòng ăn năn thống hối quay trở về với Chúa. Amen.

Maria Nguyễn Thịnh, fmm.