Báo Cáo Về Sinh Hoạt Hiệp Hành Của Tu Sĩ TGP Sài Gòn

 

 1. Giới tu sĩ của chúng tôi cảm nhận gì từ sinh hoạt hiệp hành.
 • Chúng tôi cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn vì được tham gia vào THĐGM ở cấp Giáo phận, được học hỏi để hiểu biết về tiến trình và các giai đoạn tổ chức, nội dung và những quan tâm của toàn Giáo Hội. Qua đó chúng tôi sống cảm thức thuộc về: thuộc về Đức Kitô, thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội dòng.
 • Chúng tôi tìm lại được những nét đẹp cốt lõi của đời tu, trong tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Giáo hội Chúa Kitô, với mọi thành phần của cộng đoàn nhân loại. Chiêm ngắm mẫu gương hiệp hành của Chúa Giêsu, chúng tôi nỗ lực loại bỏ những rào cản để đi đến với người khác cách cụ thể.
 • Chúng tôi cảm nhận Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các cuộc gặp gỡ trong bầu khí chia sẻ cởi mở, tôn trọng những khác biệt trong suy nghĩ, và được lắng nghe với thái độ cảm thông và đồng cảm.
 • Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh tinh thần khi được hiệp hành, hợp tác trong các sứ vụ mục vụ và truyền giáo. Chúng tôi cảm nhận đức tin được nuôi dưỡng nhờ lòng yêu mến, cảm phục, khiêm tốn học hỏi những điều hay nơi người khác, tìm kiếm thiện ích chung, hài hòa, cộng tác giữa các thế hệ.
 • Chúng tôi cảm nhận sự trưởng thành hơn trong đời sống chứng tá để thông đạt niềm tin cho tha nhân, tham gia tích cực hơn vào sứ vụ được giao. Nhờ cảm thức đức tin, chúng tôi tập luyện khả năng phân định theo nhãn giới tin mừng, nhận ra sự can thiệp kỳ diệu của Chúa trong hành trình cùng đi với nhau. Chúng tôi ý thức cần cùng nhau xây dựng mối tương quan chứ không chỉ nhắm tới hiệu quả của công việc.
 1. Chúng tôi mong ước gì nơi anh chị em tu sĩ, và mong đợi gì nơi các mục tử.
 • Buông bỏ “con người cũ” chỉ muốn đóng kín, yên phận để trở nên “con người mới” trao ban chính mình cho tha nhân, hiệp thông, đối thoại, kiên trì học hỏi, sống hoán cải. Chúng tôi ước muốn mở ra đón nhận tha nhân với những tài năng và giới hạn của họ, để cùng giúp nhau thăng tiến.
 • Trong sứ vụ truyền giáo, chúng tôi mong ước luôn kiến tạo các giá trị của Nước Thiên Chúa như yêu thương, huynh đệ, công lý, hòa bình, liên đới và hiệp thông. Để khuyến khích các mối tương quan huynh đệ, chúng tôi mong ước xây dựng đời sống cộng đoàn dựa trên phẩm chất của các mối tương quan, đối thoại và cổ võ tính đồng trách nhiệm, hướng đến sự thay đổi về cách thức và thái độ trong việc lãnh đạo.
 • Chúng tôi ước mong tuyên xưng Đức Giêsu Kitô như là món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua ngôn ngữ yêu thương, qua đối thoại với văn hóa từng vùng, miền, với các tôn giáo, với dân nghèo. Việc hội nhập văn hóa gắn liền với đối thoại tôn giáo và đối thoại cuộc sống theo văn hóa Tin Mừng. Chúng tôi chọn nếp sống đơn sơ giản dị, không xa cách nếp sống dân nghèo, theo niềm vui mới mẻ của Tin Mừng.
 • Chúng tôi ước muốn một Giáo hội cởi mở, không đi theo hướng trọng nam khinh nữ hay giáo sĩ trị, nhưng tôn trọng và nhìn nhận mỗi người, nhất là người nữ, trong những đóng góp cho sứ mạng, trong khả năng chuyên môn, trong trách nhiệm của mình qua đời sống chứng tá yêu thương và phục vụ.
 • Chúng tôi mong ước sống đức tin được linh hoạt nhờ đức ái (Gl 5:6). Với tư cách mục tử chúng tôi ước mong noi gương Thầy Giêsu trong việc chăm sóc đoàn chiên, trở nên mục tử của tất cả các con chiên mà mình được trao phó, không dùng kỷ luật bí tích như công cụ làm gia tăng sự xa cách.
 1. Sau khi phân định, chúng tôi có quyết tâm để sống tinh thần Hiệp Hành.
 • Chúng tôi quyết tâm sống tinh thần hiệp hành trong sự nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong nội bộ, hiệp nhất với anh chị em tôn giáo bạn, hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn và gia đình.
 • Chúng tôi hiệp hành với những anh chị em trong sứ vụ được trao phó cách kiên nhẫn để nuôi dưỡng và nâng đỡ đời sống đức tin của họ. Việc đối thoại với văn hóa và tôn giáo cần được quan tâm. Trong việc loan báo Tin Mừng chúng tôi quan tâm đến hoàn cảnh, thích ứng với đòi hỏi của thời đại kỹ thuật số.
 • Đức Kitô là “Lời của Thiên Chúa”, chúng tôi hiệp hành trong việc “phục vụ Lời Chúa”, Lời chứng tá của cuộc sống để thu hút, chất vấn những người chúng tôi gặp gỡ (phục vụ vô vị lơi, vô điều kiện); Lời giảng giải để nuôi dưỡng đức tin và giúp nhau tăng trưởng; Lời thinh lặng để lắng nghe Thánh linh dạy dỗ.
 • Chúng tôi sống tinh thần hiệp hành qua các hình thức phục vụ hay tiếp xúc cá nhân, nhóm, giáo dục, tư vấn nhằm giúp nhau sống đức tin trưởng thành.
 • Là linh mục tu sĩ, chúng tôi không chỉ thi hành công tác của người mục tử (giảng dạy, ban bí tích, quản trị) nhưng còn chú trọng đến việc xây dựng Giáo hội. Ngoài yếu tố siêu việt và cơ chế, chúng tôi quan tâm hơn yếu tố cá nhân và xã hội như giáo dục, môi trường sinh thái, đời sống đạo.
 • Chúng tôi sẵn sàng mời gọi sự cộng tác và biết đóng góp để xây dựng Giáo Hội địa phương. Chúng tôi quyết tâm xây dựng các mối tương quan, và nhạy bén với các “dấu chỉ thời đại” nhằm khám phá tiếng Chúa qua các biến cố trong cuộc sống.

Anthony Duyên Hường, fmm.