Qui định cho việc xức tro vào ngày Thứ Tư Lễ Tro năm nay

Về việc xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro 17-2-2021, Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích yêu cầu các linh mục mang khẩu trang và rắc tro lên đầu các tín hữu thay vì xức tro thành hình thánh giá trên trán, và không nói lời nào. Công thức trong Sách lễ Rôma: “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng”, hoặc “Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về tro bụi tro” sẽ được đọc trước sau khi làm phép tro...
THỨ TƯ LỄ TRO, TÒA THÁNH YÊU CẦU CÁC LINH MỤC MANG KHẤU TRANG, ĐỌC CÔNG THỨC CHỈ MỘT LẦN CHUNG CHO MỌI NGƯỜI VÀ RẮC TRO THAY VÌ XỨC TRO
Ngày 12-1-2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành thông tư lưu ý về việc xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro 17-2-2021. Vì đang trong thời gian đại dịch, thông tư yêu cầu các linh mục rắc tro lên đầu các tín hữu thay vì xức tro thành hình thánh giá trên trán.
Theo hướng dẫn trong thông tư, linh mục đọc lời nguyện làm phép tro, thinh lặng rảy nước thánh trên tro, rồi hướng đến các tín hữu đang hiện diện, đọc công thức trong Sách lễ Rôma: “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng”, hoặc “Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về tro bụi tro”; công thức này chỉ đọc một lần, áp dụng cho hết thảy mọi người.
Đoạn, linh mục làm sạch tay, mang khẩu trang và phân phát tro cho các tín hữu tiến đến với linh mục, hoặc chính linh mục đến chỗ của các tín hữu đang đứng để phân phát tro cho họ. Cuối cùng, thông tư dặn dò: “Linh mục lấy tro rắc tro lên đầu mỗi người và không nói lời nào”.
Thông tư bằng các thứ tíếng La-tinh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có nhắc nhở linh mục mang khẩu trang sao cho che kín mũi và miệng. Bản tiếng Anh không có chi tiết này.
Từ trước đến nay, Sách lễ Rôma không quy định RẮC TRO hay XỨC TRO, mà chỉ nói “linh mục đặt tro” (sacerdos imponit cineres). Ở nhiều nước, khi làm phép tro, linh mục rảy nhiều nước thánh khiến tro đủ sệt để xức thành hình thánh giá trên trán các tín hữu. Ở các nước khác như Tây Ban Nha, Ý, Việt Nam, tro khô được rắc trên đỉnh đầu các tín hữu.