Tin tức Thời sự
Cộng Đoàn Nam Định
Hai mươi năm sau ngày giải phóng dân tộc, chị em FMM mới thật sự hiện diện trên mảnh đất dấu yêu của miền Bắc Việt Nam, nơi mà chị em đã cùng nhau ao ước đến với những anh chị em nghèo khổ, bao nhiêu năm chiến đấu để dành độc lập cho đất nước.
Muốn nói một chút về lịch sử cộng đoàn Suối Thông thì phải kể đến các chị em ở đây. Cộng đoàn được thành lập ngay sau khi đất nước thống nhất vào ngày 7/11/1975. Nhân sự của cộng đoàn lúc bấy chỉ có 4 chị em: chị Maria Trần Thị Chính (Sr. Matta) là phục trách cộng đoàn, Sr. Gabriela Tạ Thị Thảo (tự Bà ngoại Suối Thông vì Tỉnh Dòng còn có một Bà Ngoại Suối Dầu nữa), chị Matta Nguyễn Thị Hiệu (tức Sr. Isave), và chị Elasabeth Hoàng Thị Khẩn (tức Sr. Hermin).
Nhìn lại lịch sử, khi nói đến cộng đoàn Hiển Linh mà không nói đến cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm thì quả là thiếu sót… Vì chính nơi đây biết bao ân huệ và kỷ niệm chất chứa và nung nấu tâm hồn chị em FMM Việt Nam...
Trang 59/59
1 ...55 56 57 58 59