Tin tức Thời sự
Diễn đàn "Nói không với giả dối"
...Nói cho đúng, câu chuyện giả dối trong xã hội ta được nhiều người quan ngại từ lâu. Nhưng bệnh vẫn ngày càng tăng đến mức trầm trọng và đến lúc này đã lây lan khắp mọi lĩnh vực của đời sống. Căn bệnh này, như nhận định của nhà văn Nguyên Ngọc, là “nặng nhất, chí tử nhất” bởi vì nó gây ra sự mất niềm tin của người dân. Mà mất niềm tin là mất tất cả!
Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: "Một vấn đề quan trọng chưa được quan tâm ở Việt Nam là xây dựng một xã hội học tập, làm sao để người dân có thể học tập suốt đời để phục vụ công việc cũng như thỏa mãn nhu cầu hiểu biết của mình... Ngoài ra, để góp phần phát triển nền giáo dục toàn diện, chúng ta cần phải dành vị trí xứng đáng cho công nghệ thông tin. Trong chương trình, đây phải là môn học công cụ bắt buộc, trang bị cho các trường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các thầy cô phải lấy kiến thức trên mạng chứ không thể trông vào tài liệu đã biên soạn cả chục năm trước".
Cộng Đoàn Nam Định
Hai mươi năm sau ngày giải phóng dân tộc, chị em FMM mới thật sự hiện diện trên mảnh đất dấu yêu của miền Bắc Việt Nam, nơi mà chị em đã cùng nhau ao ước đến với những anh chị em nghèo khổ, bao nhiêu năm chiến đấu để dành độc lập cho đất nước.
Muốn nói một chút về lịch sử cộng đoàn Suối Thông thì phải kể đến các chị em ở đây. Cộng đoàn được thành lập ngay sau khi đất nước thống nhất vào ngày 7/11/1975. Nhân sự của cộng đoàn lúc bấy chỉ có 4 chị em: chị Maria Trần Thị Chính (Sr. Matta) là phục trách cộng đoàn, Sr. Gabriela Tạ Thị Thảo (tự Bà ngoại Suối Thông vì Tỉnh Dòng còn có một Bà Ngoại Suối Dầu nữa), chị Matta Nguyễn Thị Hiệu (tức Sr. Isave), và chị Elasabeth Hoàng Thị Khẩn (tức Sr. Hermin).
Nhìn lại lịch sử, khi nói đến cộng đoàn Hiển Linh mà không nói đến cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm thì quả là thiếu sót… Vì chính nơi đây biết bao ân huệ và kỷ niệm chất chứa và nung nấu tâm hồn chị em FMM Việt Nam...
Trang 55/55
1 ...51 52 53 54 55