Sai lệch khổng lồ giữa số tiền được cho là chuyển từ Vatican sang Úc và con số thực tế

Cơ quan giám sát tài chính Úc đã thừa nhận một sai sót trong tính toán khi nói rằng Vatican đã chuyển sang Úc 1,4 tỷ euro trong sáu năm qua; thực tế số tiền này chỉ là 6 triệu euro. Vatican cho biết số tiền này chi trả cho một số nghĩa vụ hợp đồng và việc quản lý thông thường các nguồn lực.

Vụ việc liên quan đến các khoản chuyển tiền khổng lồ được cho là được gửi từ Tòa Thánh đến Úc đã bị xóa bỏ. Số tiền không phải là 1,4 tỷ euro với 47.000 giao dịch tài chính trong 6 năm qua như được Cơ quan giám sát tài chính Úc báo cáo với Quốc hội Úc và được báo chí đưa tin; nhưng chỉ là 6 triệu euro với 362 giao dịch.

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), cơ quan giám sát tài chính của Úc, đã công bố thông tin trên trang web của tờ báo “The Australian” với một tuyên bố thừa nhận rằng họ đã đánh giá vượt mức quá nhiều so với thực tế luồng chuyển tiền này. Trung tâm AUSTRAC viết, “Một lỗi mã hóa máy tính được cho là nguyên nhân của tính toán sai lầm,” vốn đã nhầm lẫn các giao dịch với Ý cũng là giao dịch của Vatican.

Khi AUSTRAC tuyên bố từ năm 2014-2020, thông qua 47.000 giao dịch, Vatican đã chuyển 1,4 tỷ euro sang Úc, ngay lập tức con số này cho thấy là không thể về cả số lượng tiền và số lượng giao dịch, vì nó không phù hợp với các hoạt động tài chính của Vatican.

Theo yêu cầu của Tòa Thánh, AUSTRAC, với sự cộng tác của Cơ quan Thông tin tài chính và giám sát của Vatican, đã xác minh những con số này và đưa đến kết quả là con số hoạt động tài chính của Vatican rất nhỏ so với con số được loan tin trước đó.

Tòa Thánh đã thừa nhận kết quả kiểm toán được xác minh, và tuyên bố “số tiền (6 triệu euro), trong số những thứ khác, dành cho một số nghĩa vụ hợp đồng và việc quản lý thông thường các nguồn lực. Tòa Thánh nhân cơ hội này tái khẳng định sự tôn trọng của mình đối với các thể chế của đất nước và bày tỏ sự hài lòng về sự hợp tác giữa các thực thể liên quan. (CSR_289_2021)

Hồng Thủy - Vatican News