Trái Đất Này Là Ngôi Nhà Chung Của Chúng Ta

Nhân ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho Laudatosi (16-25/5/2021). Chị em cộng đoàn Niềm Vui Suối Dầu qui tụ cùng nhau tại khu vực nhà cơm để làm giờ suy niệm và cầu nguyện.

Lời mở đầu, chị em được nghe lại những giá trị và ý nghĩa mà trái đất mang lại cho con người qua công trình sáng tạo của Chúa Ba Ngôi. Trong Bài Ca Tạo Vật nhắc nhở rằng “trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta”. Chính “chúng ta là trái đất” (St 2,7) thân thể của chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của Trái Đất, không khí mang lại cho chúng ta hơi thở, nước làm cho chúng ta được sống và bồi dưỡng. Bên cạnh đó, tiếng kêu la của Trái Đất vẫn vang vọng vì sự ngược đãi, tàn phá của con người. Một lần nữa chị em được cật vấn trong lương tâm mình rằng “mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì cho môi sinh?”

 

Đã là tu sĩ Phan Sinh

Phải yêu mến Chúa, yêu cả thiên nhiên

Thiên nhiên luôn ở trong tim

Ta yêu mến nó đắm say hết tình.

Ngợi khen Ba Ngôi uy linh

Là nguồn sống cho muôn vật muôn loài

Ngài mong nhân thế giữ gìn

Để chúng được sống trong tình mến thương.

Bởi nhờ có một môi trường

Con người sống vui, sống khỏe mỗi ngày

Chị em Niềm Vui chung tay

Tham gia vào việc môi trường môi sinh.

Từ trong khuôn viên cộng đoàn

Hạn chế rác thải của bao nilon

Làm thêm hố rác vi sinh,

Tình hình ô nhiễm giảm đi phần nào.

Vườn cây sâu bướm vui đùa

Vì đất không bị hóa học tàn phá

Chị em đi chợ thì sao?

Đã có bao vải không lo chút nào.

Cá thịt cũng có chỗ riêng

An toàn thực phẩm lại còn vệ sinh

Đôi chút bề ngoài xin trình

Để cho thế giới thêm phần đẹp xinh.

Còn trong tâm hồn khắc ghi

Ý thức trách nhiệm giữ gìn môi sinh

Ngày ngày cầu nguyện xin ơn

Cho con biết sống đẹp tình môi sinh.

Cuối cùng tất cả chung phần

Chị em cùng sống hết tình đẹp hơn

Đồng thanh cất tiếng suy tôn

Tỏ bày với Đấng chí tôn Chúa trời.

 

 

 

 

 

 

Minh Ly – Tập Sinh FMM

Xin xem Video tại đây