Lời Cầu Nguyện Mùa Vọng Được Rút Ra Từ Laudato Si'

Chúa Nhật/ Tiếng Kêu Cứu của Trái đất/

các Cộng đoàn và các vị Lãnh đạo Lạy Chúa là Chủ Công Trình Sáng Tạo, chúng con cầu xin cho tất cả các cộng đoàn của chúng con, đặc biệt cho các nhà lãnh đạo của chúng con, để tất cả chúng con có thể nghe thấy Tiếng kêu gào của Trái đất và biết hỗ trợ năng lượng sạch, đảm bảo không khí trong lành và nước sạch cho tất cả mọi người, đồng thời tái khám phá ơn gọi nguyên thuỷ của chúng con là cùng cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo một hành tinh lành mạnh.

Thứ Hai/ Tiếng Khóc của Người nghèo/

các Gia đình Lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương những người nghèo khổ, chúng con cầu nguyện cho tất cả các gia đình, xin cho các gia đình trở thành “nhà của sự sống – món quà của Thiên Chúa - có thể được đón nhận và bảo vệ đúng đắn.” Xin cho chúng con biết thực thi những điều phục vụ cho sự sống sung mãn của tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ do bị bỏ rơi hoặc thờ ơ.

Thứ Ba/ Kinh tế/

Kinh doanh Lạy Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng mọi sự. Xin giúp chúng con biết tập hợp “các lĩnh vực kiến thức khác nhau, bao gồm cả lãnh vực kinh tế, hầu có được một tầm nhìn toàn diện và tích hợp hơn”, đồng thời tạo ra một mô hình kinh tế mới thúc đẩy “các mô hình phát triển toàn diện.”

Thứ Tư/ Lối Sống Giản Dị/

Bệnh Viện Lạy Thiên Chúa là Đấng hằng quan tâm chăm sóc mọi sự, chúng con cầu xin cho các cơ sở của chúng con, đặc biệt là các bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức khỏe, biết phát triển khả năng chăm sóc. Xin cho chúng con hiểu được và biết quý trọng những cử chỉ đơn sơ và lối sống giản dị hầu giúp người khác có thể sống một cách đơn giản.

Thứ Năm/ Giáo Dục/

các Cơ sở Giáo dục Lạy Chúa Tể Càn Khôn và Công Chính, xin giúp chúng con biết “lớn lên trong tình liên đới, trách nhiệm và quan tâm với lòng thương xót”. Xin cho các cơ sở giáo dục của chúng con biết góp phần vào việc khôi phục “sự hoà hợp trong chính chúng con, hoà hợp giữa chúng con với những người khác, với thiên nhiên và các sinh vật sống khác, và với Chúa”.

Thứ Sáu/ Linh Đạo/

Các Tổ Chức Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin giúp chúng con biết triển nở một nền linh đạo về tình liên đới toàn cầu, được phát xuất từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất với nhau. Xin cho linh đạo hiệp nhất này “thôi thúc chúng con biết quan tâm cách nhiệt tình đến việc bảo vệ thế giới của chúng con."

Thứ Bảy/ Sự Liên Đới và Tham Gia Cộng Đồng/

Truyền thông Lạy Thiên Chúa của sự hiệp nhất, xin giúp chúng con trở thành những cộng đoàn biết hành động và cổ võ sự tham gia, vì lợi ích Trái đất và những người nghèo khổ. Xin cho chúng con biết kiến tạo các mạng lưới đối thoại cởi mở và tôn trọng nhau. Xin cho chúng con biết sử dụng tất cả các kênh truyền thông hiện có của chúng con vào việc phục vụ lợi ích của tất cả mọi người.

Thứ tư, 10:50 Ngày 02/12/2020 Aloysius John - Tổng Thư Ký Caritas Quốc tế

Chuyển Ngữ: Caritas Việt Nam