Cầu Nguyện Với Laudato Si (Mẫu 2)

Lời mở đầu:

Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây, để bày tỏ tâm tình vui mừng và hãnh diện về công cuộc tạo dựng thế giới của Thiên Chúa. Với lòng trắc ẩn không bờ bến, Ngài đã yêu thương, tạo dựng nên trái đất của chúng ta, cùng tất cả những sinh vật sống trong đó. Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp và giao nó cho con người chăm sóc. Đôi khi, trong đời sống hàng ngày, chúng ta quên mất trách nhiệm của mình là chăm sóc tạo thành. Hôm nay, khi chúng ta suy gẫm về những kỳ công và sự diệu kỳ của công trình sáng tạo, chúng ta hãy làm mới lại lời cam kết của mình như những người quản lý tốt đối với hành tinh của chúng ta.

Lời nguyện mở đầu:

Chúng ta cùng bắt đầu giờ cầu nguyện bằng việc làm dấu thánh giá nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Đọc Lời Chúa

Lời Chúa trong sách Sáng Thế.

1Lúc khởi đầu, Thiên Chúa osáng tạo b trời đất c2Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng d, bóng tối bao trùm vực thẳm đ, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước e.

3Thiên Chúa phán : “Phải có oánh sáng.” Liền có ánh sáng g4Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ nhất.

6Thiên Chúa phán : “Phải có một cái ovòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước.” 7Thiên Chúa làm ra h cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8Thiên Chúa gọi vòm đó là “trời”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ hai.

9Thiên Chúa phán : “Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để ochỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy. 10Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

11Thiên Chúa phán : “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống.” Liền có như vậy. 12Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại i. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ ba.

14Thiên Chúa phán : “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm odấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. 15Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất.” Liền có như vậy. 16Thiên Chúa làm ra hai ovầng sáng lớn : vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm ; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối k. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ tư.

20Thiên Chúa phán : “Nước phải sinh ra đầy dẫy những osinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” 21Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng olúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng : “Hãy osinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển ; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” 23Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ năm.

24Thiên Chúa phán : “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại : gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại.” Liền có như vậy. 25Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

26Thiên Chúa phán : “Chúng ta hãy làm ra con người theo ohình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất l.”

27Thiên Chúa sáng tạo con người theo ohình ảnh mình,

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ m.

28Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy osinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm abá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất n.” 29Thiên Chúa phán : “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.” Liền có như vậy.

Đó là Lời Chúa.

Suy Gẫm / Lễ Dâng

1. Nước:

 Nước là nguồn gốc của mọi sự sống. Nó là sự tinh khiết và sự tươi mát. Dòng nước chảy, làm sạch và dưỡng nuôi. Nước là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống, vì thế chúng ta cần phải chăm sóc nó. Qua chu trình của chị nước, chúng ta kết nối mật thiết với tất cả mọi tạo thành. Khi chúng ta dâng bình nước này, chúng ta hãy nhớ rằng nước quan trọng như thế nào đối với sự sống trên hành tinh của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng luôn quan tâm tới nguồn nước, sử dụng nó một cách khôn ngoan và bảo vệ nó khỏi bị ô nhiễm.

2. Đất:

 Chúng ta dâng lọ đất này để nhắc nhở chúng ta về tất cả các khoáng chất cũng như nguồn tài nguyên vô hình mà nó chứa đựng trong đó. Đôi khi, chúng ta lãng quên mẹ đất nơi mà chúng ta sinh sống, cũng giống như chúng ta đã lãng quên chị nước hay nguồn sống khác. Từ đất, thực vật, cây cối và tất cả các sinh vật sống được nuôi dưỡng. Chúng ta khai thác khoáng sản và đất đá của mẹ đất để xây dựng nhà cửa và các đô thị. Chúng ta hãy nhớ chăm sóc cho mẹ đất của chúng ta và không lạm dụng thái quá khi khai thác các tài nguyên từ mẹ.

3. Hạt giống:

 Khi chúng ta dâng những hạt giống này, chúng ta được nhắc nhở về tiềm năng mà chúng ta có. Hạt giống, nếu được chăm sóc một cách đầy âu yếm và đúng cách thì chúng sẽ lớn lên, trưởng thành và sinh hoa kết trái. Giống như hạt giống, chúng ta cũng cần được yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng bởi những người xung quanh, để được phát triển hết khả năng của mình như những người môn đệ của Đức Kitô. Khi chúng ta nhìn vào những hạt giống này, chúng ta không chỉ nhớ về tiềm năng của bản thân mà còn cần phải yêu thương và quan tâm đến những người khác nữa.

4. Cây cối và muông thú (thú nhồi bông nếu không có con vật sống):

 Trong đoạn Lời Chúa, chúng ta đã lắng nghe, Chúa chọn chúng ta như thế nào để chăm sóc mẹ đất và làm chủ trên cây cỏ và muông thú. Chúng ta nhận biết rằng, chúng ta được nối kết cách toàn vẹn với mọi sinh vật sống thông qua chuỗi thức ăn và môi trường của mẹ trái đất. Khi chúng ta dâng cây và con vật này, chúng ta hãy nhớ đưa ra những quyết định sáng suốt và đối xử tốt với tất cả các sinh vật có sự sống.

5. Thập giá:

 Chúng ta dâng thánh giá này để nhắc nhở về tình yêu thẳm sâu của Thiên Chúa. Nhờ lòng trắc ẩn, Ngài đã ban cho ta sự sống và đã tạo dựng thế giới tươi đẹp này vì chúng ta. Chúng ta hãy luôn nhớ để tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng tuyệt đẹp của Ngài.

Lời Cầu: Sống trong sự hài hòa

 (Trích dẫn từ những Lời trong hành trình dành cho thiếu niên của Lisa Freemantle, Les Miller & Melinda Rapallo-Ferrara)

Xin cho chúng con biết sử dụng các tài nguyên của mẹ trái đất với tình yêu thương, sự khiêm tốn và thận trọng; không mặc cảm, không sợ hãi, không lãng phí.

Cộng Đoàn: Xin cho chúng con sống hài hòa với mẹ trái đất

Xin cho chúng con biết cùng chung sống với muông thú mà chúng con chia sẻ hành tinh cùng, cẩn trọng không làm hại chúng cũng như môi trường mà chúng sinh sống.

Cộng Đoàn: Xin cho chúng con sống hài hòa với mẹ trái đất

Xin cho chúng con biết tôn trọng sự sống nơi các ao hồ, sông suối và biển cả, sử dụng chúng một cách cẩn thận và lưu tâm không làm ô nhiễm chúng.

Cộng Đoàn: Xin cho chúng con sống hài hòa với mẹ trái đất

Xin cho chúng con biết học để sống với gia tài của mình, bằng cách giảm thiểu chất thải cũng như tiếp tục tái sử dụng và tái chế tất cả những gì chúng con có thể.

Cộng Đoàn: Xin cho chúng con sống hài hòa với mẹ trái đất

Xin cho chúng con biết lên kế hoạch để làm cho thế giới ở trong trạng thái mà tất cả các thế hệ tương lai sẽ có thể tận hưởng; đảm bảo rằng trái đất luôn có nguồn tài nguyên, sức sống dồi dào cũng như được giữ gìn cho lành mạnh và sạch sẽ.

Cộng Đoàn: Xin cho chúng con sống hài hòa với mẹ trái đất

Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa, Đấng tạo dựng mọi sinh vật,

Xin hướng dẫn những hành động và suy nghĩ trong ngày sống của chúng con, để chúng con trở thành những người quản gia tốt hơn cho trái đất. Xin dẫn dắt để chúng con hành động có trách nhiệm; chăm sóc trái đất mà Ngài đã trao ban cho chúng con và đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Maria Lê Nhung, fmm chuyển ngữ.